Department of Metal Physics

 • About the Department
 • Employees
 • Courses
 • Lecturers' schedule
 • Teaching materials
 • Research
 • History of Department
 • Distant learning
 • News

Address: 8, Kyrylo & Mephodiy Street, Lviv, 79005, Ukraine

The Department of Metal Physics was founded in 1963 on the initiative of Yaroslav Yosypovych Dutchak (1933-88). The department was created under the name of X-ray diffraction analysis. A year later it was renamed the Department of X-ray metal physics, and in 1999 – the Department of Physics of Metals.

The department was headed by: Dutchak Ya.Y. (1963-1988), Mykolaichuk O.H. (1988-1996), Syniushko V.H. (1996-1998), Yakibchuk P.M. (1998-2014), Mudryi S.I. (from 2014)

Employees

ChairpersonStepan MudryChairperson
Professor (by-worker)Yuriy PlevachukProfessor (by-worker)
ProfessorIvan ShcherbaProfessor
ProfessorPetro YakibchukProfessor
Associate ProfessorAndrij KorolyshynAssociate Professor
Associate ProfessorYulia NykyruyAssociate Professor
Associate ProfessorIhor ShtablavyiAssociate Professor
LecturerRoman BilykLecturer
LecturerViktor PrysyazhnyukLecturer
Junior Research FellowOlena ShvedJunior Research Fellow
Lead EngineerLesya DobryanskaLead Engineer
Lead Engineer, Lecturer (by-worker)Yurij KulykLead Engineer, Lecturer (by-worker)
1st Category EngineerVitaliy Osypenko1st Category Engineer
Engineer, Lecturer (by-worker)Bogdan SokolyukEngineer, Lecturer (by-worker)
Senior Department SecretaryNestor LutsykSenior Department Secretary
Postgraduate StudentRoman OvsianykPostgraduate Student
Postgraduate StudentValeriy PlechystyyPostgraduate Student
Postgraduate StudentVitaliy PrunitsaPostgraduate Student

Lecturers' scheduleTeaching materials

Textbooks, manuals

 1. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. / С.Мудрий, Ю.Кулик, А.Якимович. 198 с. Книга підготовлена до друку і знаходиться у видавництві.
 2. Термодинаміка металевих розплавів. / Д.Гаврюшенко, Ю.Плевачук, В.Склярчук. 269 с. Книга підготовлена до друку і знаходиться у видавництві.
 3. Термодинаміка та фазові рівноваги в багатокомпонентних системах. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук, А.Якимович. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. –295с.
 4. High-Energy Spectroscopy of Compounds. Textbook. / I.Shcherba – Lviv: LNU of Lviv, 2018. –304p.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізичне матеріалознавство / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. –100с.
 6. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних металевих сплавів. Монографія. / С.Мудрий, Ю.Никируй – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –118с.
 7. Фізика кластерів і наноситем. Навчальний посібник. / С.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –356с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізика кластерів і нанострукетурних матеріалів / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –74с.
 9. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. Навчальний посібник. / С.Мудрий, Ю.Кулик, А.Якимович – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –226с.
 10. Модельні методи у фізиці металів. Монографія. / П.якібчук, В.Швець – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –650с.
 11. Молекулярна фізика. Підручник. / П.Якібчук, М.Клим – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2015. – 584 с.
 12. Високоенергетична спектроскопія матеріалів. Навчальний посібник. / І.Щерба – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –248с.
 13. Фізичне матеріалознавство. Навчальний посібник. / C.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012, –418с.
 14. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301   «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -19с.; Освітньо-професійна програма / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -32с.; Засоби діагностики / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -62с.
 15. Критичні явища розшарування в рідинах на землі та в космосі. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: Наукова думка, 2011, -278с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Рентгеноструктурний аналіз / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –60с.
 17. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –132с.
 18. Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук, А.Мамот – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2010, -335с.
 19. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Оптика. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський ; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. –140с.
 20. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / П.Якібчук, А.Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. Івана Франка, 2009 –131с.
 21. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –242с. (гриф МОН України)
 22. Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах. Монографія. / Л.Булавін, Б.Соколовський, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: 2011, -311с.
 23. Акустичні методи аналізу речовини. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2008. -233с.
 24. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. Навчальний посібник. / О.Балицький, О.Миколайчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. –62с.
 25. Молекулярна фізика. Підручник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2003, -546с.
 26. Фізика металів. Навч. посібник. / П.Якібчук Вид-во Львів. у-ту, 2000, 102 с.
 27. Домішки та дефекти в аморфному телуриді германію. Монографія. / І.Дуцяк, С.Макаренко, О.Миколайчук / Львів: Видавництво “Світ”, – 1997, -203с.
 28. Рентгеноспектральний аналіз. Навч. посібник. / Й.Кавич, В.Синюшко, І.Стець, П.Гель – Київ: 1997, -154с.
 29. Рентгенівська спектроскопія. Навч. посібник. / Й.Кавич, І.Стець, В.Синюшко, І.Марголич. – Львів: ЛДУ, 1996, -101с.
 30. Фізика рентгенівських променів. Текст лекцій. / Й.Кавич – Львів: ЛДУ, 1993, -101с.
 31. Фізика металів. Навчальний посібник. / Я.Дутчак, А.Фреїк, В.Чобанюк, М.Галущак – Київ НМК ВО: 1993, -162с.
 32. Розсіювання рентгенівських променів речовиною. Навч. посібник. / Й.Кавич, О.Миколайчук – Львів: ЛДУ, 1992, -124с.
 33. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак, П.Якібчук – Київ: НМК ВО, 1991, -340с.
 34. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Б.Гапчин, Я.Дутчак, В.Френчко – Львів: Світ, 1990, -237с.
 35. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. / М.Клим, М.Комарницький, С.Мудрий – Київ: УМК ВО, 1990.-172с.
 36. Стабильность, превращения и фазовые равновесия в металлических системах. / М.Ристич, Я Дутчак, И.Щерба – Белград: САНИ, 1988, -129с.
 37. Динаміка кристалічної ґратки. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Д.Фреїк – Львів: 1987, 82 с.
 38. Рентгенодифракційні методи дослідження тонкої кристалічної структури матеріалів. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Кланічка – Львів: ЛДУ, 1985, -77с.
 39. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії. Навч. посібник. / В.Синюшко, Й.Кавич, І.Слабковський – Львів: ЛДУ, 1981, 81с.
 40. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.2, 1980, -56с.
 41. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.1, 1979, -90с.
 42. Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Й.Кавич, В.Синюшко –Львів: «Вища школа», 1979, -90с.
 43. Процеси старіння і окислення напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1979, -99с.
 44. Фізико-технологічні основи синтезу напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1978, -105с.
 45. Рентгенографія рідких металів. Монографія. / Я.Дутчак – Вища школа: 1977, -161с.
 46. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Я.Дутчак, Б.Гапчин, В.Френчко – Львів: “Вища школа”, 1977, -102с.
 47. Практикум з електронографії. Навч. посібник. / О.Миколайчук, О.Когут – Львів: 1977, -97с.
 48. Основи вчення про фази і діаграми стану. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Р.Бичківський – Львів: «Вища школа», 1976, -110с.
 49. Рентгенівський практикум. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: “Вища школа”, 1975, -92с.
 50. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: ЛДУ, 1973, -250с.

Research

External relations of the Department

History of Department

Observing and Modeling the Universe (video from the Department of Astrophysics)

29.07.2022 | 11:34

About the vocation to Astronomy and its importance both for all of Mankind and for Ukraine, in particular. Astronomical research at Lviv University has been going on for over 250 years. For 25 years, the department of astrophysics, which prepares future researchers of the sky, has been operating here continuously. About cooperation as a complement to the strengths of the Lviv and Vienna astrophysical scientific groups. About why modern astrophysicists are also good programmers. Nebular astrophysics, the study of white...

Read more »

Nanoworld on the Palm (video from the Department of Solid State Physics)

20.07.2022 | 19:57

A scanning electron microscope is a window into the micro and nano world of solid objects. Images in high magnification fascinate with their uniqueness and beauty. The unique opportunity to see a micro-object, photograph it and determine its elemental composition is beyond the power of other methods.
Roman Serkiz, the head of the laboratory of physics and technology of nanostructures of the solid state physics department of the physics faculty of Ivan Franko Lviv National University, introduces you to the modern...

Read more »

Visualization and research of electrical signals (video from the Department of General Physics)

12.07.2022 | 10:24

In everyday life, we are surrounded by a large number of signals – both analog and digital. How can you “see” electrical signals? We tell:

How to visualize an electrical signal?
How to investigate the parameters of electrical signals?
How to get Lissajous figures?

Explore the simplest electrical signals with Pavel Shchepanskyi, associate professor of the Department of General Physics, Faculty of Physics, Ivan Franko National University of Lviv.

Read more »

New phenomena, materials, technologies (video from the Department of Metal Physics)

01.07.2022 | 09:21

The creation of new materials and technologies for their production always led to the appearance of new mechanisms and machines that significantly changed the life of mankind and determined the general level of its development. This difficult work is closely related to many sciences, which were also developed and created at the same time, but the central place among them was always occupied by physics. In this video, an attempt is made, using simple examples, to show how a successful...

Read more »