Department of Metal Physics

 • About the Department
 • Employees
 • Lecturers' schedule
 • Teaching materials
 • Research
 • History of Department
 • News

Address: 8, Kyrylo & Mephodiy Street, Lviv, 79005, Ukraine

The Department of Physics of Metals was founded in 1963 on the initiative of Yaroslav Yosypovych Dutchak (1933-88). The department was created under the name of X-ray diffraction analysis. A year later it was renamed the Department of X-ray metal physics, and in 1999 – the Department of Physics of Metals.

The department was headed by: Dutchak Ya.Y. (1963-1988), Mykolaichuk O.H. (1988-1996), Syniushko V.H. (1996-1998), Yakibchuk P.M. (1998-2014), Mudryi S.I. (from 2014)

Employees

ChairpersonStepan MudryChairperson
Professor (by-worker)Yuriy PlevachukProfessor (by-worker)
ProfessorIvan ShcherbaProfessor
ProfessorPetro YakibchukProfessor
Associate ProfessorAndrij KorolyshynAssociate Professor
Associate ProfessorIhor ShtablavyiAssociate Professor
LecturerRoman BilykLecturer
LecturerViktor PrysyazhnyukLecturer
Chief ResearcherVasyl SklyarchukChief Researcher
Lead EngineerLesya DobryanskaLead Engineer
Lead Engineer, Lecturer (by-worker)Yurij KulykLead Engineer, Lecturer (by-worker)
1st Category EngineerVitaliy Osypenko1st Category Engineer
EngineerBogdan SokolyukEngineer
Senior Department SecretaryNestor LutsykSenior Department Secretary

Lecturers' scheduleTeaching materials

Textbooks, manuals

 1. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. / С.Мудрий, Ю.Кулик, А.Якимович. 198 с. Книга підготовлена до друку і знаходиться у видавництві.
 2. Термодинаміка металевих розплавів. / Д.Гаврюшенко, Ю.Плевачук, В.Склярчук. 269 с. Книга підготовлена до друку і знаходиться у видавництві.
 3. Термодинаміка та фазові рівноваги в багатокомпонентних системах. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук, А.Якимович. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. –295с.
 4. High-Energy Spectroscopy of Compounds. Textbook. / I.Shcherba – Lviv: LNU of Lviv, 2018. –304p.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізичне матеріалознавство / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. –100с.
 6. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних металевих сплавів. Монографія. / С.Мудрий, Ю.Никируй – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –118с.
 7. Фізика кластерів і наноситем. Навчальний посібник. / С.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –356с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізика кластерів і нанострукетурних матеріалів / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –74с.
 9. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. Навчальний посібник. / С.Мудрий, Ю.Кулик, А.Якимович – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –226с.
 10. Модельні методи у фізиці металів. Монографія. / П.якібчук, В.Швець – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –650с.
 11. Молекулярна фізика. Підручник. / П.Якібчук, М.Клим – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2015. – 584 с.
 12. Високоенергетична спектроскопія матеріалів. Навчальний посібник. / І.Щерба – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –248с.
 13. Фізичне матеріалознавство. Навчальний посібник. / C.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012, –418с.
 14. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301   «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -19с.; Освітньо-професійна програма / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -32с.; Засоби діагностики / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -62с.
 15. Критичні явища розшарування в рідинах на землі та в космосі. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: Наукова думка, 2011, -278с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Рентгеноструктурний аналіз / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –60с.
 17. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –132с.
 18. Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук, А.Мамот – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2010, -335с.
 19. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Оптика. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський ; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. –140с.
 20. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / П.Якібчук, А.Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. Івана Франка, 2009 –131с.
 21. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –242с. (гриф МОН України)
 22. Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах. Монографія. / Л.Булавін, Б.Соколовський, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: 2011, -311с.
 23. Акустичні методи аналізу речовини. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2008. -233с.
 24. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. Навчальний посібник. / О.Балицький, О.Миколайчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. –62с.
 25. Молекулярна фізика. Підручник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2003, -546с.
 26. Фізика металів. Навч. посібник. / П.Якібчук Вид-во Львів. у-ту, 2000, 102 с.
 27. Домішки та дефекти в аморфному телуриді германію. Монографія. / І.Дуцяк, С.Макаренко, О.Миколайчук / Львів: Видавництво “Світ”, – 1997, -203с.
 28. Рентгеноспектральний аналіз. Навч. посібник. / Й.Кавич, В.Синюшко, І.Стець, П.Гель – Київ: 1997, -154с.
 29. Рентгенівська спектроскопія. Навч. посібник. / Й.Кавич, І.Стець, В.Синюшко, І.Марголич. – Львів: ЛДУ, 1996, -101с.
 30. Фізика рентгенівських променів. Текст лекцій. / Й.Кавич – Львів: ЛДУ, 1993, -101с.
 31. Фізика металів. Навчальний посібник. / Я.Дутчак, А.Фреїк, В.Чобанюк, М.Галущак – Київ НМК ВО: 1993, -162с.
 32. Розсіювання рентгенівських променів речовиною. Навч. посібник. / Й.Кавич, О.Миколайчук – Львів: ЛДУ, 1992, -124с.
 33. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак, П.Якібчук – Київ: НМК ВО, 1991, -340с.
 34. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Б.Гапчин, Я.Дутчак, В.Френчко – Львів: Світ, 1990, -237с.
 35. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. / М.Клим, М.Комарницький, С.Мудрий – Київ: УМК ВО, 1990.-172с.
 36. Стабильность, превращения и фазовые равновесия в металлических системах. / М.Ристич, Я Дутчак, И.Щерба – Белград: САНИ, 1988, -129с.
 37. Динаміка кристалічної ґратки. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Д.Фреїк – Львів: 1987, 82 с.
 38. Рентгенодифракційні методи дослідження тонкої кристалічної структури матеріалів. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Кланічка – Львів: ЛДУ, 1985, -77с.
 39. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії. Навч. посібник. / В.Синюшко, Й.Кавич, І.Слабковський – Львів: ЛДУ, 1981, 81с.
 40. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.2, 1980, -56с.
 41. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.1, 1979, -90с.
 42. Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Й.Кавич, В.Синюшко –Львів: «Вища школа», 1979, -90с.
 43. Процеси старіння і окислення напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1979, -99с.
 44. Фізико-технологічні основи синтезу напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1978, -105с.
 45. Рентгенографія рідких металів. Монографія. / Я.Дутчак – Вища школа: 1977, -161с.
 46. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Я.Дутчак, Б.Гапчин, В.Френчко – Львів: “Вища школа”, 1977, -102с.
 47. Практикум з електронографії. Навч. посібник. / О.Миколайчук, О.Когут – Львів: 1977, -97с.
 48. Основи вчення про фази і діаграми стану. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Р.Бичківський – Львів: «Вища школа», 1976, -110с.
 49. Рентгенівський практикум. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: “Вища школа”, 1975, -92с.
 50. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: ЛДУ, 1973, -250с.

Research

External relations of the Department

History of Department