Лабораторія ядерної фізики (кафедра фізики твердого тіла)

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали

В лабораторії виконуються роботи із загального практикуму з курсу ядерної фізики для студентів фізичного факультету.  Студенти знайомляться з особливостями радіоактивного розпаду ядер, взаємодії альфа-, бета- та гамма-випромінювання з речовиною та методами реєстрації ядерного випромінювання. Усі лабораторні роботи виконуються на цілковито оновленому, сучасному обладнанні, розгорнутому в рамках створення нової лабораторії ядерної фізики фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Особливістю практикуму є широке використання комп’ютерів як в процесі отримання експериментальних даних, так і їхнього опрацювання. Низка лабораторних робіт вперше впроваджена в навчальний процес студентів-фізиків.

Співробітники

завідувачЧОРНІЙ Юрій Володимировичзавідувач
інженер 1 категоріїПАРТИКА Мар'ян Вікторовичінженер 1 категорії
старший лаборантБІЛЬЧЕНКО Степан Борисовичстарший лаборант

Методичні матеріали

Nuclear

Nuclear