25.06.2024 засідання Вченої ради фізичного факультету (протокол №6)

24.06.2024 | 15:13

ВЧЕНА РАДА

ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

25 червня 2024 р. (Протокол №6)

Порядок денний:

1. Звіт Екзаменаційної комісії про результати атестаційного екзамену спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Доп.: голова ЕК, проф. Капустяник В.М.

2. Звіт Екзаменаційної комісії про результати атестаційного екзамену спеціальності 104 Фізика та астрономія.

Доп.: голова ЕК, ст.наук.сп. Мелех Б.Я.

3. Звіт Екзаменаційної комісії про результати комплексного кваліфікаційного екзамену спеціальності 014 Середня освіта.

Доп.: голова ЕК, доц. Конопельник О.І.

4. Інформаційні звіти по держбюджетних темах.

Доп.: заступник декана, доц. Бовгира О.В.

5. Звіт аспірантів фізичного факультету за 2023-2024 н.р.

Доп.: заступник декана, доц. Бовгира О.В.

6. Різне.

Рада відбудеться онлайн

на платформі Microsoft Teams

о 13 год 15 хв.