Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція фізики твердого тіла.

Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50

Керівник підсекції – проф. Капустяник В.Б.

Секретар підсекції – асп. Грицак А.М.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

  1. Електронні та магнітні властивості легованих нанострічок ZnO. Доц. Бовгира О.В.
  2. Дослідження трикомпонентної системи Fe-Ga-N з погляду можливості її використання для кристалізації GaN. Зав лаб Садовий Б.С.
  3. Термостимульовані процеси в кристалах CsI. Асп. Грицак А.М.
  4. Дослідження фотолюмінісценції вирощених гідротермічним методом наноструктур ZnO. Асп. Топоровська Л.Р., проф. Капустяник В.Б., доц. Турко Б.І.
  5. Дослідження температурної еволюції краю поглинання кристала DEACoCl4. Асп. Семак С.І.
  6. Багатофакторний фрактальний аналіз і моделювання двовимірних міжфазових границь. Наук. співроб. Серкіз Р.Я.
  7. Сегнетоелетричні властивості плівок на основі “ZnO”.  Доц. Еліяшевський Ю.І.
  8. Вплив ізоморфного заміщення іона металу на фазові переходи, спонтанну поляризацію та магнітні властивості кристалів DMAMe1-xCrxS магнітоелектрична (МЕ) взаємодія в кристалі з Me=Al. Асп. Лобода (Остапенко) Н.А.