День науки в Україні 2020 (Наукові здобутки фізичного факультету)

16 травня 2020 року уся наукова спільнота відзначає своє професійне свято – День науки в Україні.

Шановні колеги, науковці, від щирого серця вітаємо Вас із професійним святом – Днем науки в України!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчої наснаги, натхнення, сил та енергії у новаторському пошуку. Нових Вам відкриттів та неперевершених наукових звершень!

Мета цього свята – вшанування наукових традицій, досягнень учених, якими ми цілком справедливо пишаємося, і на яких покладаємо великі сподівання.

Наукові здобутки фізичного факультету у 2019 році:

Провідними науковими школами фізичного факультету є школи теоретичної фізики та фізики твердого тіла. Основні напрями досліджень – суперсиметрія у квантовій механіці, квантова інформація, теорія зоряних спектрів, електронна будова, зонно-енергетична структура і фізичні властивості металів, напівпровідників і діелектриків, нанотехнології, швидкозмінні випромінювальні процеси у сцинтиляційних матеріалах.

У 2019 році на факультеті проводили дослідження за 8 держбюджетними темами:

 • Взаємозв’язок структурного стану, елементного складу та термодинамічних умов охолодження розплаву при формуванні властивостей високоентропійних металевих сплавів. Наук. керівник проф. Мудрий С.І.
 • Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп A4BX6 та A2BX4. Наук. керівник проф. В. Й. Стадник.
 • Астрофізичні системи на різних енергетичних і просторово-часових масштабах та ефекти квантування простору. Наук. керівник доц. Х. П. Гнатенко.
 • Релаксація та міграція електронних збуджень у нанокомпозитних сцинтиляційних полімерних матеріалах. Наук. керівник проф. Волошиновський А. С.
 • Астрофізичні процеси на різних просторово-часових масштабах: порівняння моделей з даними спостережень. Наук. керівник проф. Б.Я. Мелех.
 • Квантові ефекти у фізиці одно- і багаточастинкових систем у просторах зі складною структурою. Наук. керівник проф. В. М. Ткачук.
 • Електронні та екситонні стани в новітніх іонних напівпровідниках типу органічно–неорганічних перовськитів. Наук. керівник с.н.с. Малий Т. С.
 • Нові сплави з аморфними та нанокристалічними фазамидля припоїв з широким температурним використанням. Наук. керівник проф. Плевачук Ю.О.

Працівниками факультету опубліковано 132 статті:

 • в журналах, які мають імпакт-фактор – 75;
 • в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus – 26;
 • в інших закордонних виданнях – 1;
 • у фахових виданнях України – 30.
 • Тези доповідей на міжнародних конференціях – 291.
 • Тези доповідей на вітчизняних конференціях – 126.

Кількість одержаних патентів – 5.

У  2019 році видано 2 монографії загальним обсягом 29,8 друк. арк.:

 • Ровенчак А. А. Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах / А.А. Ровенчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 316 с.
 • Брезвін Р.С. Оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та цинкатів / Р.С.Брезвін, В.М.Габа , М.О.Романюк, В.Й.Стадник– Львів: Ліга-Прес. – 2018. – 244 с.

Видано 1 навчальний посібник загальним обсягом 27,4 друк. арк.

 • Антоняк О.Т. Загальна фізика: підґрунтя оптики / О.Т. Антоняк, В.Й. Стадник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2019. – 216 с.

Видано 7 випусків «Журналу фізичних досліджень» загальним обсягом 67.0 друк. арк.

Кількість захищених дисертацій: кандидатські дисертації – 4 (Щепанський П.А., Швед О.В., Лобода Н.А., Йонак П.К.), докторські дисертації – 1 (Демків Т.М.).

Відзнаки молодих учених:

 • Доцент кафедри теоретичної фізики Христина Гнатенко отримала грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
 • С.н.с. кафедри теоретичної фізики Кузьмак Андрій отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
 • Премію Львівської облдержадміністрації молодим ученим отримали Мирон Рудиш, Світлана Семак