Журнал фізичних досліджень

Засновник — Львівський національний університет імені Івана Франка.
Рік заснування — 1994.

ISSN 2310-0052 (онлайн), ISSN 1027-4642 (друк)

Свідоцтво про державну реєстрацію
KB № 17188-5958ПР від 27.10.2010

Виходить 4 рази річно

Головний редактор — Іван Вакарчук

Редакційна колеґія:
І. Андронов (Одеса), О. Бакай (Харків), М. Ваврух (Львів), Б. Гнатик (Київ), Ю. Головач (Львів), О. Держко (Львів), В. А. Заґрєбнов (Марсель), О. Заславський (Харків), В. Капустяник (Львів), Р. Костик (Київ), Ф. Манчіні (Салєрно), В. Мигаль (Львів), В. Михайлик (Оксфорд), Б. Новосядлий (Львів), Ю. Плевачук (Львів), А. Ровенчак (Львів, відповідальний секретар), М. Романюк (Львів), Ю. Ситенко (Київ), О. Соколов (Санкт-Петербург), І. Стасюк (Львів), Й. Стахіра (Львів, заступник головного редактора), М. Ткач (Чернівці), В. Ткачук (Львів), Д. Узунов (Софія), О. Чалий (Київ), Г. Шимчак (Варшава), Ю. Шнайд (Вроцлав).

Тематика Журналу фізичних досліджень охоплює різні розділи фізики, в тому числі:

  • фізику конденсованих середовищ,
  • ядерну фізику,
  • атомну і молекулярну фізику,
  • теорію поля і фізику елементарних частинок,
  • астрофізику,
  • фізику плазми,
  • міждисциплінарну фізику та суміжні ділянки науки і техніки.
  • Журнал фізичних досліджень публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею). Статті друкуються українською або англійською мовами.

Завідувач редакції — В. Мигаль

Мовні редактори — М. Білоус, М. Білинський

Адреса редакції:
вул. Драгоманова, 12,
Львів, 79005, Україна

Тел.: +380 (32) 2394541

Домашня сторінка