Вісник Львівського університету. Серія фізична 55 (2018) с. 24-39
DOI: https://doi.org/10.30970/vph.55.2018.24

Перевiрка надiйностi визначення хiмiчного вмiсту планетарних туманностей дiагностичним методом у поєднаннi з популярними виразами для iонiзацiйно-корекцiйних множників

Б. Мелех, О. Хмілевська, М. Кашеба

Здійснено перевірку коректності визначення хімічного вмісту в оболонках планетарних туманностей (ПТ) за допомогою вибірки популярних виразів у поєднанні з діагностичними методами визначення іонного вмісту на основі діагностичних співвідношень між інтенсивностями емісійних ліній в спектрах цих об'єктів. Коректність виразів перевірялася на основі спектрів сучасної сітки фотоіонізаційних моделей світіння ПТ, розрахованої вздовж еволюційних треків їхніх ядер, з реалістичним описом радіального розподілу густини речовини в небулярній оболонці. Враховувалась також наявність силікатного або карбонатного пилу в оболонці ПТ. Синтетичні емісійні лінійчасті спектри ПТ значно багатші від спостережуваних. У даній роботі здійснено діагностику цих спектрів і отриманий в результаті іонний вміст використано для визначення хімічного вмісту елементів за допомогою вибірки популярних виразів, запропонованих різними авторами. Отриманий у такий спосіб хімічний вміст порівнювався із заданим під час розрахунку сітки фотоіонізаційних моделей світіння. Продемонстровано необхідність виводу нових виразів для визначення хімічного вмісту в оболонках ПТ за результатами розрахунку даної сітки моделей.

Текст статті (pdf)


Список посилань
 1. Б. Мелех Визначення хімічного вмісту газопилових оболонок планетарних туманностей. Вісник Львівського університету 50, 125 (2015).
 2. В. В. Головатий, Б. Я. Мелех, Н. В. Гаврилова Фізика світіння газових туманностей. Навчальний посібник (Львів: Видавництво ЛНУ ім.І.Франка, 2013).
 3. D. E. Osterbrock \& G. J. Ferland Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei. Second Edition (Saulito, California: University Science Book, ISBN 1-891389-34-3, 2005).
 4. В. В. Головатий, Р. Е. Гершберг, Ю. Ф. Мальков, В. И. Проник, Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. 96, 72 (1999).
 5. Seaton M., MNRAS. 139, 129 (1968) https://doi.org/10.1093/mnras/139.2.129
 6. Leisy P., Donnefeld M., Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 116, 95 (1996).
 7. Stasinska G., Astron. and Astrophys. 66, 257 (1978).
 8. Lequeux J., Peimbert M., Rayo J.F., Serrano A., Torres-Peimbert S., Astron. and Astrophys. 80, 155 (1979).
 9. Stasinska G., Astron. and Astrophys. 84, 320 (1980).
 10. Stasinska G., Astron. and Astrophys. Suppl. Ser.48, 299 (1982).
 11. Wilkes B., Ferland G., Hanest D., Truran J., MNRAS. 197, 1 (1981) https://doi.org/10.1093/mnras/197.1.1
 12. Kinsburg R.L., Barlow M.J., MNRAS. 271, 257 (1994) https://doi.org/10.1093/mnras/271.2.257
 13. Peimbert M., Luridiana V., Torres-Peimbert S., Rev.Mex.Astr.Astrof. 31, 147 (1995).
 14. Barker T., Astropys.Journ. 267, 630 (1983) https://doi.org/10.1086/160899
 15. Thuan T.X., Izotov Y.I., Lipovetsky V.A., Astropys.Journ. 445, 108 (1995) https://doi.org/10.1086/175676
 16. Peimbert M., Costero R. , Bol.Obs.Ton.Tacubaga. 5, 3 (1969).
 17. V. V. Holovatyy, B. Ya. Melekh, M. M. Sokil, N. V. Havrylova, Astronomy Reports. 57, 366 (2013) https://doi.org/10.1134/S1063772913050041
 18. В. В. Головатий, Н. В. Гаврилова, Астрономический журнал. 82, 437 (2005).
 19. Б. Я. Мелех, А. Р. Кузьмак, Журнал фізичних досліджень. 16, 1902 (2012).
 20. В. В. Головатый, Ю. Ф. Мальков, Астрон. журн. 69, 1166 (1992).
 21. G. J. Ferland Hazy, a Brief Introduction to Cloudy (University of Kentucky: Physics Department Internal Report, 2008), http://www.nublado.org .
 22. A. Karska, Comparison of infrared spectra of Planetary Nebulae in Milky Way and Large Magellanic Cloud, Nicolaus Copernicus University, Master thesis.