Вісник Львівського університету. Серія фізична 55 (2018) с. 40-49
DOI: https://doi.org/10.30970/vph.55.2018.40

ІЧ-спектральний аналіз органопластиків на основі політрифторхлоретилену

О. І. Буря, С. В. Калініченко, С. П. Сучиліна-Соколенко, А.-М. В. Томіна, А. І. Синельна

В статті наведені ІЧ-спектри органопластиків на основі політрифторхлоретилену армованого полісульфонамідним волокном марки Танлон Т700 в залежності від ступеню наповнення. Встановлена взаємодія між фторполімерною матрицею та органічним волокном, що проявляється як у перерозподілі \pi -\bar{e} та Н-зв'язків, так і в утворенні міжкомпонентних іонних та ковалентних зв'язків ("зшивок") між кінцевими групами матриці та волокна, а також модифікованих груп матриці за рахунок заміщення Cl--атому на --OH-- групу та її окиснення до оксогрупи. Найбільш сильна міжкомпонентна взаємодія спостерігається для композиту при вмісті наповнювача 20 мас.%. } \ArticleKeywords{% ключові слова англійською IR-spectral analysis, organoplastic, polychlorotrifluoroethylene, fiber, Tanlon Т700.

Текст статті (pdf)


Список посилань
  1. М.А. Габова Габова М.А. Применение композиционных материалов при добыче нефти и газа // М.А. Габова // Вестник университета. Серия Развитие народно-хозяйственных комплексов. – 2012. – №10. – С. 88 – 92.
  2. Д.С. Пахомов Синтез композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и диоксида титана/ Д.С. Пахомов // Тезисы докладов: XII Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XII веке» – Томск: ТПУ – С.132– 134.
  3. С.П. Захарычев Захарычев С.П. Самосмазывающиеся подшипники скольжения на основе эпоксидофторопластов / С.П. Захарычев, В.А. Иванов // Вестник ТОГУ. – 2016. – Т.43, № 4. – С. 87 – 94.
  4. Е.А. Беляева Композиционный материал на основе волокнистых наполнителей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена / Е.А. Беляева, А.Ф. Косолапов, В.С. Осипчик, [та ін.] // Успехи в химии и химической технологии. – 2014. – Т. XXVIII, №3. – С. 8 – 10.
  5. П.С. Захаров Экструзионные пленки из фторполимров / П.С. Захаров, В.Д. Митичук, П.В. Митин [и др.] // Journal "FluorineNotes". – 2012. – Issue 85, Vol.6. materials [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://notes.fluorine1.ru/public/pdfs/85\_2.pdf
  6. С.В. Матренин Матренин С.В. Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе / С.В. Матренин, Б.Б. Овечкин– Томск, 2008. – 197 с.
  7. Fiber materials [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://en.tanlon.com.cn/Products/fms/
  8. О.І. Буря Оганопластики на основі фторполімеру / О.І. Буря, С.В. Калініченко, І.І. Начовний // Тези доповіді: VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018) – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Т.1. – С. 189 – 190.
  9. Гордон А. Гордон А., Форд Р. Спутник химика. Физико-химические свойства, методики, библиография / М.: Мир,1976. – 541 с.
  10. Буря А.И. Буря А.И., Ли М., Ван С., Сучилина-Соколенко С.П., Арламова Н.Т. Исследование свойств органопластиков состава: фенолоформальдегидное связующее – полисульфонамидное волокно // Композитные материалы [Текст]: междунар. науч.-техн. сб. / Украинская технолог. акад., Днепродзерж. гос. техн. ун-т; ред. А. И. Буря. – Д.: Федорченко О.О., 2016. – Т.10, № 1, 2016. – С. 75 – 84.