Вісник Львівського університету. Серія фізична 55 (2018) с. 71-77
DOI: https://doi.org/10.30970/vph.55.2018.71

Синтез та фотолюмінесценція нанокристалів Tl4CdI6, Tl4HgI6, вбудованих в природні порожнини

М. Соловйов

В статті представлено результати дослідження оптичних властивостей кристалів Tl4CdI6 та Tl4HgI6, синтезованих в структурних матрицях природного цеоліту (морденіт), берилу та поруватого кремнію при зміні структури та параметрів матриць і створенні умов, при яких в “квантовій точці” кристалізується наперед задана дискретна кількість елементарних комірок кристалу. Розглядаються основні підходи до проблеми розмірного квантування електронного та екситонного спектру кристалів і аналізуються граничні умови існування цього ефекту залежно від розмірів “квантової точки” та інших параметрів кристалу, зокрема таких як: співвідношення між ефективними масами носіїв, борівський радіус екситону та ін.

Текст статті (pdf)


Список посилань
 1. Эфрос А.Л. Межзонное поглощение света в полупроводниковом шаре / А.Л. Эфрос // ФТП. – 1982. – Т. 16, № 7. – С. 1209–1213.
 2. Kayanuma Y. Wannier exciton in microcrystals / Y. Kayanuma // Solid State Communs. – 1986. – Vol. 59, № 6. – Р. 405–408. https://doi.org/10.1016/0038-1098(86)90573-9
 3. Selvakumar V. Quantum size effects in spherical semiconductor microcrystals / V. Selvakumar, S. Sucharita, K. Rustagi // Phys. Rew.(B). – 1987. – Vol. 35, № 8. – Р. 4098–4101. https://doi.org/10.1103/physrevb.35.4098
 4. Kayanuma Y. Incomplete confinement of electron and holes in microcrystals / Y. Kayanuma, H. Momiji // Phys. Rew. (B). – 1990. – Vol. 41, № 14. – Р. 10261–10263. https://doi.org/10.1103/physrevb.41.10261
 5. Takeda J. Dynamics of free and momentarily localised excitons in HgI2 and PbI2 / J. Takeda, T. Goto, M. Tatsuoca // J. Luminescence. – 1988. – Vol. 40/41. – Р. 481–486. https://doi.org/10.1016/0022-2313(87)90060-3
 6. Nozue Y. Exciton in PbI2 clusters incorporated into zeolite cages / Y. Nozue, Z. K. Tang, T. Goto // Solid State Communs. – 1990. – Vol. 73, – Р. 531–534. https://doi.org/10.1016/0038-1098(90)91043-G
 7. Сендеров Э. Э. Цеолиты, их синтез и условия образования в природе / Э. Э. Сендеров, Н. И. Хитаров. – М. : Наука, 1970. – 283 с.
 8. Reuben T. Collins, Philippe M. Fauchet at al. Porous Silicon: From Luminiscence to LEDs / T. Reuben // Physics Today. – 1997. – Vol. 1. – P.24–30. https://doi.org/10.1063/1.881650
 9. Роусон Г. Неорганические стеклообразующие системы / Г. Роусон. – M. : Мир, 1970. – 312 с.
 10. Беус А. А. Геохиммия бериллия и генетические типы бериллиевых месторождений / А. А. Беус. – М. : Изд. АН СССР, 1960. – 332 с.
 11. Piasecki M. Temperature operated infrared nonlinear optical materials based on Tl4HgI6 / M. Piasecki, G. Lakshminarayana, A. O. Fedorchuk et al. // J. Mater Sci: Mater Electron. – 2013. – Vol. 24. – P. 1187–1193. https://doi.org/10.1007/s10854-012-0903-6
 12. Franiv V. A. Structural transformation in Tl4HgI6 and Tl4CdI6 crystals as evidenced by dielectric properties and conductivity / V. A. Franiv, Z. Czapla, S. Dacko et al. // Ukr. J. Phys. – 2014. – Vol. 59, No 11. – P. 1078–1082. doi: https://doi.org/10.15407/ujpe59.11
 13. Franiv A. V. Growth, crystal structure, thermal properties and optical anisotropy of Tl4CdI6 single crystals / A. V. Franiv, O. S. Kushnir, I. S. Girnyk et al. // Ukr. J. Phys. Opt. – 2013. – Vol. 14, No 1. – P. 6–14. https://doi.org/10.3116/16091833/14/1/6/2013
 14. Franiv V. Simulation of optical spectra of novel Tl4HgI6 and Tl4CdI6 optoelectronic crystals / V. Franiv, O. Bovgyra, O. Kushnir et al. // Opt. Applicata. – 2014. – Vol. XVIV, No 2. – P. 317–326. https://doi.org/10.5277/oa140212 %
 15. Nikl M. Complex oxide scintillators: Material defects and scintillation %performance / M. Nikl, V. Laguta1, A. Vedda // J. Phys. Stat. Sol.(b) -- 2008. -- Vol. 245, \No 9. -- %P. 49--56, https://doi.org/10.1002/pssb.200844039.