Administration

Deanery

Acting DeanAssociate ProfessorYaroslav Chornodolskyy
Dean's deputies
of scientific, teaching and educational workAssociate ProfessorOleg Bovgyra
of educational and methodical workIhor Koshmak

Faculty council

Head of the councilProfessorPetro Yakibchuk
Vice-headAssociate ProfessorYaroslav Chornodolskyy
SecretaryAssociate ProfessorOksana Konopelnyk
Council membersProfessors:Volodymyr Kapustianyk,
Stepan Mudry,
Oleksiy Mykolaychuk,
Mykola Romanyuk,
Andrij Rovenchak,
Ivan Shcherba,
Vasyl Stadnyk,
Volodymyr Tkachuk,
Markiyan Vavrukh,
Vitaliy Vistovskyy,
Anatoliy Voloshinovskii
Associate Professors:Oleg Bovgyra,
Ruslan Brezvin,
Taras Demkiv
Senior ResearcherBohdan Melekh
Yuriy Eliyashevskyy,
Khrystyna Gnatenko,
Sviatoslav Smerechynskyi,
Borys Turko
Students:Kygym V.A.
Starushenko K.D.
Serkiz S.R.
Piven I.I.