Administration

Deanery

Acting DeanAssociate ProfessorYaroslav Chornodolskyy
Dean's deputies
of scientific, teaching and educational workAssociate ProfessorOleg Bovgyra
of educational and methodical workIhor Koshmak

Faculty council

Head of the councilAssociate ProfessorYaroslav Chornodolskyy
Vice-headAssociate ProfessorOleg Bovgyra
SecretaryAssociate ProfessorOksana Konopelnyk
Council membersProfessors:Volodymyr Kapustianyk,
Stepan Mudry,
Andrij Rovenchak,
Vasyl Stadnyk,
Volodymyr Tkachuk,
Markiyan Vavrukh,
Anatoliy Voloshinovskii,
Petro Yakibchuk
Associate Professors:Ruslan Brezvin,
Taras Demkiv,
Ihor Shtablavyi
Senior Researchers:Roman Gamernyk,
Bohdan Melekh
Yuriy Eliyashevskyy,
Khrystyna Gnatenko,
Ihor Koshmak,
Taras Malyi
Students:Starushenko K.D.
Shalavylo K.S.
Kachur O.T.
Senyak M.Z.