Абітурієнту

У 2023 р. фізичний факультет ЛНУ імені Івана Франка набирає п’ять конкурсних груп (Спеціальність/Освітня програма):

Спеціальність: 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

1. ОП Фізика та астрофізика — ліцензійний обсяг: 60 місць (бюджет 20).

Відеобуклет ”Фізика та астрофізика”.

2. ОП Комп’ютерна фізика — ліцензійний обсяг: 60 місць (бюджет 20).

Відеобуклет ”Комп’ютерна фізика”.

3. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування — ліцензійний обсяг: 55 місць (бюджет 24).

Відеобуклет ”Квантові комп’ютери та квантове програмування”.

_____

Спеціальність: 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

4. ОП Комп’ютерні технології в прикладній фізиці. ОП Нанофізика та наноматеріали — ліцензійний обсяг: 75 місць (бюджет 23).

ВідеобуклетКомп’ютерні технології в прикладній фізиці”.

Відеобуклет ”Нанофізика та наноматеріали”.

_____

Спеціальність: 014.08 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ)

5. ОП Середня освіта (Фізика та астрономія) — ліцензійний обсяг: 100 місць (бюджет 10). Кваліфікація: Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики

ВідеобуклетСередня освіта (Фізика та астрономія)”.

* * *

Конкурсний відбір здійснюється за результатами таких документів:

Вартість навчання у 2023-2024 н.р.:

    • спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)27 217 грн;
    • спеціальності 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали28 607 грн.

 

10 КРОКІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2023 РОЦІ 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 

ЯК В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ПІДТВЕРДИТИ ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

 

ВСЕ ПРО КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС (КЕП)

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів

з 01 липня

Прийом заяв та документів від вступників:

Початок прийому

19 липня

Закінчення прийому

18:00 31 липня

Формування рейтингових списків вступників та оприлюднення списку рекомендованих за державним замовленням

не пізніше 05 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками за державним замовленням

до 18:00 08 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

не пізніше 10 серпня

Надання рекомендацій для зарахування на платне навчання

не раніше 18:00 09 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками на платне навчання

до 17:00 13 серпня

Зарахування вступників на платне навчання

до 12:00 14 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на платне навчання відповідно до Правил прийому

17–18 серпня

* * *

Інформація для вступників, які мають право на спеціальні умови вступу.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано на особливо небезпечній території та вступники з тимчасово окупованих територій реєструють спеціальні умови вступу через освітній центр “Крим-Україна”, “Донбас-Україна“.

Інформація для вступників, які мають право на вступ за індивідуальною усною співбесідою .

* * *

Нововведення вступної кампанії 2023 року

1) Особистий електронний кабінет вступника — надаватиме можливість дистанційно брати участь у вступній кампанії. Зокрема, абітурієнти матимуть можливість у зручному місці та в зручний час дистанційно внести усі необхідні дані для подання заяв.

2) При зарахуванні відсутня вимога про «ПОДАННЯ ОРИГІНАЛІВ». Абітурієнт, рекомендований до зарахування, може підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП, або особисто в Університеті.

3) Нові підходи до вибору вагових коефіцієнтів (сума не дорівнює 1.0). Коефіцієнт предмету на вибір різний для кожної спеціальності. На фізичному факультеті вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ) предметів такі:

2 обов’язкових предмети

українська мова К1=0,3

математика К2=0,5

1 предмет на вибір

фізика К3=0,5

іноземна мова К3=0,3

хімія К3=0,3

біологія К3=0,25

історія України К3=0,2

Тобто, при вступі на фізичний факультет найбільший коефіцієнт (0,5) дає «фізика».

4) Мінімальний конкурсний бал на бюджетну форму навчання — 130 балів.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3) / (К1+К2+К3)

де

П1, П2, ПЗ – оцінки з першого, другого та третього предметів

Наприклад, при однакових оцінках з третього предмету отримуємо різний конкурсний бал:

(0,3[укр.мова]*150+0,5[математика]*160+0,5[фізика]*200) / (0,3+0,5+0,5) = 173,8

або

(0,3[укр.мова]*150+0,5[математика]*160+0,2[історія]*200) / (0,3+0,5+0,2) = 165,0

Дивись також:

Буклет фізичного факультету

Подорож факультетом

Твої перспективи

День відкритих дверей 2023: фізичний факультет

День відкритих дверей 2022: фізичний факультет

Спеціальності/Освітні програми фізичного факультету на сайті Університету

……………..