Абітурієнту

У 2024 р. фізичний факультет ЛНУ імені Івана Франка набирає п’ять конкурсних груп (Спеціальність/Освітня програма):

Спеціальність: 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

1. Освітня програма Фізика та астрофізика — ліцензійний обсяг: 60 місць (бюджет 20) — буклет ОП.

Відеобуклет ”Фізика та астрофізика”.

2. Освітня програма Комп’ютерна фізика — ліцензійний обсяг: 60 місць (бюджет 20)буклет ОП.

Відеобуклет ”Комп’ютерна фізика”.

3. Освітня програма Квантові комп’ютери та квантове програмування — ліцензійний обсяг: 55 місць (бюджет 24) — буклет ОП.

Відеобуклет ”Квантові комп’ютери та квантове програмування’.

***

Спеціальність: 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

4. Освітні програми: Комп’ютерні технології в прикладній фізиці. Нанофізика та наноматеріали — ліцензійний обсяг: 75 місць (бюджет 24) — буклет ОП Комп’ютерні технології в прикладній фізиці, буклет ОП Нанофізика та наноматеріали.

Відеобуклет ”Комп’ютерні технології в прикладній фізиці”.

Відеобуклет ”Нанофізика та наноматеріали”.

***

Спеціальність: 014.08 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ)

5. Освітня програма Середня освіта (Фізика та астрономія) — ліцензійний обсяг: 100 місць (бюджет 10) — буклет ОП. Кваліфікація: Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики

Відеобуклет ”Середня освіта (Фізика та астрономія)”.

* * *

Конкурсний відбір на державну та платну форму навчання здійснюється за результатами таких документів:

***

Вартість платної форми навчання у 2024-2025 н.р.

  • спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)31 304 грн;
  • спеціальності 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали32 890 грн.

***

10 КРОКІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2024 РОЦІ 

ПРОЦЕДУРА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

ЯК В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ПІДТВЕРДИТИ ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

ВСЕ ПРО КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС (КЕП)

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів

з 01 липня

Прийом заяв та документів від вступників:

Початок прийому

19 липня

Закінчення прийому

18:00 31 липня

Формування рейтингових списків вступників та оприлюднення списку рекомендованих за державним замовленням

не пізніше 05 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками за державним замовленням

до 18:00 08 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

не пізніше 10 серпня

Надання рекомендацій для зарахування на платне навчання

не раніше 18:00 09 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками на платне навчання

до 17:00 13 серпня

Зарахування вступників на платне навчання

до 12:00 14 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на платне навчання відповідно до Правил прийому

15–16 серпня

* * *

Інформація для вступників, які мають право на спеціальні умови вступу.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано на особливо небезпечній території та вступники з тимчасово окупованих територій реєструють спеціальні умови вступу через освітній центр “Крим-Україна”, “Донбас-Україна“.

Інформація для вступників, які мають право на вступ за індивідуальною усною співбесідою .

* * *

Дивись також:

……………..