Правила прийому

до Львівського національного університету

імені Івана Франка – 2021

 • Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році
 • Додаток 1 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання)
 • Додаток 2 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 • Додаток 3 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
 • Додаток 4 (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)
 • Додаток 5 (Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення)
 • Додаток 6 (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200)
 • Додаток 7 (Положення про Всеукраїнську олімпіаду Львівського національного університету імені Івана Франка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти)
 • Додаток 8 (Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році)
 • Додаток 9 (Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році)
 • Додаток 10 (Правила прийому та зарахування на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим))
 • Додаток 11 (Правила прийому та зарахування на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС)