Правила прийому

до Львівського національного університету

імені Івана Франка – 2023

 • Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році.
 • Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання).
 • Додаток 2. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра:
 • 2.1. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту.
 • 2.2. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (зовнішнього незалежного оцінювання) 2020-2021 років.
 • Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
 • Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка).
 • Додаток 5. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення).
 • Додаток 6. Таблиця переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності в шкалу 100‑200).
 • Додаток 7. Перелік предметних тестів Єдиного фахового вступного випробування.
 • Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році.
 • Додаток 9. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році.
 • Додаток 10. Інформація про наявність акредитації освітніх програм (спеціальностей) у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2023 році.
 • Додаток 11. Порядок розгляду мотиваційних листів від вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році.
 • Додаток 12. Перелік та структура широких конкурсів.

Сайт Приймальної комісії