Освітні програми

 • Освітньо-професійна програма бакалавра
  Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
  Спеціальність – 014 Середня освіта
  Освітня програма – Середня освіта (Фізика)
 • Освітньо-професійна програма бакалавра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 104 Фізика та астрономія
  Освітня програма – Фізика та астрофізика
 • Освітньо-професійна програма бакалавра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 104 Фізика та астрономія
  Освітня програма – Комп’ютерна фізика
 • Освітньо-професійна програма бакалавра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 104 Фізика та астрономія
  Освітня програма – Квантові комп’ютери та квантове програмування
 • Освітньо-професійна програма бакалавра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 105 Прикладна фізика та наноматеріали
  Освітня програма – Комп’ютерні технології у прикладній фізиці
 • Освітньо-професійна програма бакалавра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 105 Прикладна фізика та наноматеріали
  Освітня програма – Нанофізика та наноматеріали
 • Освітньо-наукова програма магістра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 104 Фізика та астрономія
  Освітня програма – Теоретична фізика та астрофізика
 • Освітньо-наукова програма магістра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 104 Фізика та астрономія
  Освітня програма – Експериментальна фізика
 • Освітньо-наукова програма магістра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 104 Фізика та астрономія
  Освітня програма – Квантові комп’ютери та квантове програмування
 • Освітньо-професійна програма магістра
  Галузь знань – 10 Природничі науки
  Спеціальність – 105 Прикладна фізика та наноматеріали
  Освітня програма – Прикладна фізика та наноматеріали