Дослідження

На фізичному факультеті проводяться дослідження за такими напрямками:

 • Випромінювальна релаксація електронних збуджень у діелектричних і напівпровідникових кристалах.
 • Високоенергетична спектросокпія складних матеріалів.
 • Високоточна поляриметрія.
 • Внутрішня структура компактних астрофізичних об’єктів (білих карликів та нейтронних зір).
 • Діагностика та моделювання світіння небулярних середовищ (планетарні туманності, зони HII, дифузний іонізований газ навколо областей з активним зореутворенням).
 • Зоряні атмосфери.
 • Квантова інформація.
 • Квантова статистична фізика.
 • Комп’ютеризація оптичного експерименту.
 • Модельні методи в теорії металів.
 • Нелінійно-оптичні та фотоелектричні властивості фоторефрактивних кристалів.
 • Нові речовини та матеріали (авіаційні та космічні; медико-біологічні; матеріали з програмованими властивостями для інтелектуальних систем).
 • Оптика нанорозмірних об’єктів.
 • Оптичні властивості і зонно-енергетична структура кристалів і нанорозмірних об’єктів.
 • Оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів.
 • Спектральна рефрактометрія сегнетоелектричних кристалів.
 • Спектроскопія конденсованого стану.
 • Створення нетрадиційних матеріалів шляхом керованого структуроутворення.
 • Структура та еволюція Всесвіту.
 • Структура та фізичні властивості тонких плівок.
 • Суперсиметрія в квантовій механіці.
 • Фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика неспівмірних фаз.
 • Фізика і техніка низьких температур.
 • Фізика і технологія наноструктур.
 • Фізика рідин та нанокомпозитних рідинних систем.
 • Фізика фероїків.
 • Фізичні системи в квантованому просторі.

Наукові дослідження проводяться на сучасній експериментальній апаратурі не тільки в лабораторіях кафедр фізичного факультету, але і в міжфакультетській науково-навчальній лабораторії рентгеноструктурного аналізу у якій функціонує сучасних рентгенівський дифрактометр (STOE STADI MP), науково-навчальних центрах низькотемпературних досліджень та «Фрактал»

Співробітники факультету мають тісні контакти з такими навчальними та науковими установами України та світу:

 • Академія Яна Длугоша (Ченстохова, Польша);
 • Віденський університет (Відень, Австрія);
 • Вільний університет Брюсселя (Брюссель, Бельгія);
 • Вроцлавський університет (Вроцлав, Польща);
 • Головна астрономічна обсерваторіа НАН України (Київ, Україна);
 • Жешувський університет (Жешув, Польща);
 • Інститут астрономії Віденського університету (Відень, Австрія);
 • Інститут металургії та матеріалознавства (Краків, Польща);
 • Інститут фізики конденсованих систем НАН України (Львів, Україна);
 • Інститут фізики металів Словацької Академія наук (Братіслава, Словаччина);
 • Інститут фізики ПАН (Варшава, Польща);
 • Інституту високих тисків ПАН (Варшава, Польша);
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);
 • Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна);
 • Одеський національний університет імені І.Мечникова (Одеса, Україна);
 • Оксфордський університет (Оксфорд, Великобританія);
 • Технічний університет Хемнітца (Хемнітц, Німеччина);
 • Університет Граца (Грац, Австрія);
 • Університет Зєльоної Гури (Зельонв Гура, Польща);
 • Університет Метца (Меиц, Франція);
 • Університет Яна Коменіуса (Братіслава, Словаччина);
 • Уральський державний педагогічний університет (Єкатеринбург, Росія);
 • Центр астрономії імені М.Коперніка ПАН (Торунь, Польща);
 • Яґеллонський університет (Краків, Польща).

Звіти про наукову роботу: