Дослідження

На фізичному факультеті проводяться дослідження за такими напрямками:

 • теорія і моделювання невпорядкованих систем з метою створення фізичних засад нанокластерних матеріалів;
 • квантова статистична фізика;
 • фізичні системи в квантованому просторі;
 • квантова інформація;
 • теорія зоряних спектрів;
 • остовно-валентна люмінісценція;
 • дослідження фазових переходів в сегнетоелектриках;
 • дослідження електронної будови та зонноенергетичної структури нелінійних кристалів;
 • оптика і спектроскопія;
 • фізика твердого тіла;
 • фізика рідин;
 • мікроскопічна теорія металів та модельних фермі-систем;
 • фізичні характеристики та хімічний вміст небулярних об’єктів;

Наукові дослідження проводяться на сучасній експериментальній апаратурі не тільки в лабораторіях кафедр фізичного факультету, але і в міжфакультетській науково-навчальній лабораторії рентгеноструктурного аналізу у якій функціонує сучасних рентгенівський дифрактометр (STOE STADI MP), науково-навчальних центрах низькотемпературних досліджень та «Фрактал»

Співробітники факультету мають тісні контакти з такими навчальними та науковими установами України та світу:

 • Академія Яна Длугоша (Ченстохова, Польша);
 • Віденський університет (Відень, Австрія);
 • Вільний університет Брюсселя (Брюссель, Бельгія);
 • Вроцлавський університет (Вроцлав, Польща);
 • Головна астрономічна обсерваторіа НАН України (Київ, Україна);
 • Жешувський університет (Жешув, Польща);
 • Інститут астрономії Віденського університету (Відень, Австрія);
 • Інститут металургії та матеріалознавства (Краків, Польща);
 • Інститут фізики конденсованих систем НАН України (Львів, Україна);
 • Інститут фізики металів Словацької Академія наук (Братіслава, Словаччина);
 • Інститут фізики ПАН (Варшава, Польща);
 • Інституту високих тисків ПАН (Варшава, Польша);
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);
 • Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна);
 • Одеський національний університет імені І.Мечникова (Одеса, Україна);
 • Оксфордський університет (Оксфорд, Великобританія);
 • Технічний університет Хемнітца (Хемнітц, Німеччина);
 • Університет Граца (Грац, Австрія);
 • Університет Зєльоної Гури (Зельонв Гура, Польща);
 • Університет Метца (Меиц, Франція);
 • Університет Яна Коменіуса (Братіслава, Словаччина);
 • Уральський державний педагогічний університет (Єкатеринбург, Росія);
 • Центр астрономії імені М.Коперніка ПАН (Торунь, Польща);
 • Яґеллонський університет (Краків, Польща).

Звіти про наукову роботу: