Практика

Бакалаври

  • Навчальна комп’ютерна (спеціальність: 105 — Прикладна фізика і наноматеріали) — курс II, семестр IV, тривалість — 14 днів.
  • Навчально-ознайомча (спеціальність: 104 — Фізика та астрономія) — курс III, семестр VI, тривалість — 14 днів.
  • Педагогічна (напрями підготовки: 6.040203 — Фізика; 6.040204 — Прикладна фізика) — курс IV, семестр VII, тривалість — 4 тижні.

Магістри (1 рік 4 міс.)

  • Педагогічна асистентська (спеціальності: 104 — Фізика та астрономія, 105 — Прикладна фізика і наноматеріали) — курс ІІ, семестр ІІІ, тривалість — 4 тижні.
  • Виробнича переддипломна (спеціальності: 104 — Фізика та астрономія, 105 — Прикладна фізика і наноматеріали) — курс ІІ, семестр ІІІ, тривалість — 7 тижнів.

Магістри (1 рік 9 міс.)

  • Педагогічна асистентська (спеціальність: 104 — Фізика та астрономія) — курс ІІ, семестр ІV, тривалість — 4 тижні.
  • Науково-дослідна (спеціальність: 104 — Фізика та астрономія) — курс ІІ, семестр ІV, тривалість — 6 тижнів.

Практика студенти третього та четвертого курсів фізичного факультету у Вігорлатській обсерваторії (20.08.2018-26.08.2018)