Вітальне слово

У Львівському національному університеті імені Івана Франка фізику викладають вже більше 230 років. Тут навчалися та працювали такі видатні вчені, як М.Смолуховський, Л.Інфельд, В.Міліянчук, Я.Дутчак, М.Бродин, І.Юхновський, І.Вакарчук. Серед випускників факультету є відомі академіки і члени-кореспонденти НАН України, керівники вищих навчальних закладів і наукових установ, зокрема І.Юхновський, Ю.Фрадкін, М.Бродин, І.Вакарчук, І. Мриглод, І.Стасюк, З.Назарчук, М.Головко, Ю.Рудавський, М.Ваків та інші.

Державними преміями в галузі науки і техніки України нагороджено Я. Дутчака, В. Прохоренка (1983 р.), Р. Луціва, Є. Левіна (1984 р.), М. Пашковського, В. Савицького (1986 р.), І. Вакарчука (2000 р.), Й. Стахіру (2001 р.).

Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка створений у 1953 р. внаслідок поділу фізико-математичного факультету на фізичний та механіко-математичний. У перші роки факультет об’єднав кафедри теоретичної фізики (заснована 1871 р.), експериментальної фізики (заснована 1872 р.), загальної фізики (заснована 1945 р.) та вищої математики. Кафедрою теоретичної фізики завідував В. С. Міліянчук, кафедрою експериментальної фізики – Л. К. Клімовська, кафедрою загальної фізики – С. П. Литвиненко, а кафедрою вищої математики М. О. Зарицький.

Відкриття фізичного факультету стало можливим завдяки науковим дослідженням з фізики, які проводили вчені Львівського університету протягом тривалого часу. Зокрема, на філософському факультеті з ініціативи ректора  Домініка Зельонки у 1771 році відкрито астрономічну обсерваторію, у 1784 – кафедру фізики, яку згодом розділили на кафедру теоретичної фізики та кафедру експериментальної фізики (1872 р.). Наукову і викладацьку діяльність провадили відомі вчені-фізики, зокрема, Т.Станецький, І.Закшевський, Р.Негруш, М.Смолуховський, С.Лорія, Щ.Щеньовський, В.Рубінович та ін. До відкриття факультету (1953 р.) спеціалістів з фізики готували на фізико-математичному факультеті, де була спеціалізація з фізики. Саме в групі фізиків навчалися такі відомі фізики, як академіки М.Бродин, І.Юхновський, професори А.Лубченко, І.Дзюба та інші, які згодом очолили інститути НАН України та інші наукові або виробничо-наукові установи, стали керівниками вищих навчальних закладів, середніх шкіл тощо.

На факультеті функціонує шість кафедр: теоретичної фізики, експериментальної фізики, фізики металів, астрофізики, загальної фізики, фізики твердого тіла, які забезпечують викладання фізики не лише на фізичному, але й на хімічному, біологічному, геологічному, географічному, механіко-математичному факультетах та факультеті електроніки. Викладачі факультету ведуть заняття у Природничому коледжі. Всі кафедри очолюють доктори фізико-математичних наук. Сьогодні на факультеті працює 15 професорів, докторів фізико-математичних наук та 22 доценти, кандидати фізико-математичних наук.

Навчальний процес на факультеті передбачає насамперед глибоке і фахове вивчення фізики, вищої математики, інформатики, програмування, а також гуманітарних дисциплін, зокрема, іноземних мов. Підвищення якості навчання, оновлення матеріальної бази, створення методичного забезпечення, написання й видання підручників є пріоритетними в нинішній діяльності колективу факультету.

Сьогодні фізичний факультет – потужний центр науки і освіти , відомий своїми учнями і їхніми працями не тільки в Україні і Європі, але й в усьому світі.

З повагою, декан фізичного факультету