Конференції та семінари

Майбутні події

Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2021”

Історія

Науковці фізичного факультету беруть активну участь у роботі багатьох конференцій, що відбуваються в Україні та за кордоном. Зокрема, факультет був організатором або співорганізатором низки наукових конференцій у Львові та за кордоном:

1956 — проведено десяту Всесоюзну нараду зі спектроскопії.

1959 — проведено третю Всесоюзну нараду з теорії напівпровідників.

1980 — проведено Всесоюзний симпозіум «Свойства малых частиц и островковых металлических пленок».

2006 —  проведено 6-ту Європейську конференцію «Люмінесцентні детектори та перетворювачі йонізуючого випромінювання» (LUMDETR 2006). 

2011 —  проведено Всеукраїнську школу-семінар з кристалооптики.

Проведено 6  Міжнародних конференцій «Фізика невпорядкованих систем» (PDS – 1993, 2003, 20082013, 2017, 2018).

Проведено міжнародну конференцію «Функціональні та наноструктуровані матеріали» (FNMA – 2008, 2017)

Разом із природничими факультетами та Львівським НВП «Карат» факультет щорічно проводить Міжнародний семінар з фізики та хімії твердого тіла (ISPCS – 2004, 2010, 2020).

Спільно з Університетом Зєльоної Ґури проводиться Семінар зі сучасних проблем фізики (WCPP – 2009, 2011, 20122013, 20142015, 2016, 2017, 2018).

На кафедрі теоретичної фізики щорічно відбуваються «Різдвяні дискусії» (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

На базі кафедри астрофізики та Астрономічної обсерваторії кожних 5 років проводять наукову конференцію «Вибрані питання астрономії та астрофізики», присвячену  пам’яті Б.Т.Бабія (2018)

Щорічно відбувається Міжнародна конференція студентів та молодих науковців із теоретичної та експериментальної фізики «Еврика» (2005, 2009, 201120132015, 201720182019, 2020).

Щорічно викладачі і науковці фізичного факультету приймають участь в Звітній науковій конференції Університету (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Науковий семінар «Люмінесценція конденсованих систем» присвячений пам’яті Миколи Степановича Підзирайла  (2009, 2019)

Науковий семінар з нагоди 85-річчя з дня народження Довгого Ярослава Остаповича (2018)

Науковий семінар присвячений 300-й річниці від дня народження Йозефа Лісґаніґа (2019)

Науковий семінар «Оптика та спектроскопія конденсованих систем» присвячений 85-річчю від дня народження професора Крочука Ананія Савича (2019)