Бакалавр

Галузь знань 0402 “Фізико-математичні науки”
Освітні програми:

Фізика (6.040203)

Кваліфікація: Бакалавр з фізики. Вчитель фізики

Прикладна фізика (6.040204)

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної фізики. Вчитель фізики

Астрономія (6.040206)

Кваліфікація: Бакалавр астрономії

 

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Освітні програми:

Фізика та астрономія (104)

Кваліфікація: Бакалавр фізики та астрономії

Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів

Середня освіта. Фізика. (014)

Кваліфікація: Бакалавр освіти (Фізика та астрономія). Вчитель фізики та астрономії.