Захисти дисертацій

2021 рік

Штаблавий І.І.

Кореляції вільного об’єму та структури ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного розподілу

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Мудрий Степан Іванович, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся о 15:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка онлайн з використанням платформи ZOOM (Join Zoom Meeting / Meeting ID: 976 3283 8156).

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

2020 рік

Білик Р.М.

Трансформація кластерної будови рідких металів при формуванні багатокомпонентних розплавів

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Мудрий Степан Іванович, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 16 грудня 2020 р. о 14:00 год. за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2

Лучечко А.П.

Нерівноважні електронні фото- та термостимульовані процеси в оксидних матеріалах функціональної електроніки на основі галію та алюмінію

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Павлик Богдан Васильович, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 11 листопада 2020 р. о 15:00 год. за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Брезвін Р.С.

Вплив ізоморфного заміщення та зовнішніх полів на оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та хлороцинкатів

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Стадник Василь Йосифович, завідувач кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 21 жовтня 2020 р. о 15:00 год. за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Оленич І.Б.

Нерівноважні електронні процеси у наносистемах на основі кремнію

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Монастирський Любомир Степанович, завідувач кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 23 вересня 2020 р. о 15:00 год. за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Семак С.І.

Оптико-фізичні властивості просторово модульованих і низькорозмірних фероїків з комплексами іонів перехідних металів

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Капустяник Володимир Богданович, завідувач кафедри фізики твердого тіла Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 17 вересня 2020 р. о 14:00 год. за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2

Гнатенко Х.П.

Вплив квантованості простору на властивості класичних і квантових систем

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Ткачук Володимир Михайлович, завідувач кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відповідно до Наказу МОН №406 від 16 березня 2020 р. захист дисертації, призначений на 24 березня 2020 р., було перенесено у зв’язку з карантином.

Захист відбувся 13 липня 2020 р. о 14:00 год. за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

2019 рік

Карбовник І.Д.

Механізми формування нанофаз та електронні процеси в шаруватих кристалічних і гібридних функціональних матеріалах

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Болеста Іван Михайлович, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 18 грудня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Йонак П.К.

Модифікація структури та оптико-фізичних властивостей кристалів з метал-галогенними комплексами шляхом катіон-аніонного заміщення

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Капустяник Володимир Богданович, завідувач кафедри фізики твердого тіла, директор Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 4 грудня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Гайворонський І.В.

Структурно-фазовий стан поверхневих шарів алюмінію, титану та цирконію після імпульсного лазерного легування перехідними металами

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Гіржон Василь Васильович, завідувач кафедри фізики твердого тіла, Запорізького національного університету

Захист відбувся 23 жовтня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Демків Т.М.

Трансформація електронних збуджень у композитних люмінесцентних матеріалах

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Волошиновський Анатолій Степанович завідувач кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 11 вересня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Лобода Н.А.

Вплив ізоморфного заміщення іона металу на діелектричну дисперсію, магнітоелектричні взаємодії і оптико-спектральні властивості кристалів NH2(CH3)2Me(SO4)2×6H2O (Me = Al, Ga, Cr)

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Капустяник Володимир Богданович, завідувач кафедри фізики твердого тіла, директор Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 19 червня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Кравець О.П.

Люмінесценція галатів магнію та цинку легованих марганцем та європієм

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Лучечко Андрій Петрович, доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 19 червня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Швед О.В

Структурні зміни та фазові перетворення у аморфних та кристалічних сплавах систем Al–Ni–Hf(Zr), Al–V та Al–Fe–V(Nb)

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Мудрий Степан Іванович, завідувач кафедри фізики  металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 14 травня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Щепанський П.А.

Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Стадник Василь Йосифович, завідувач кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 14 травня 2019 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

2018 рік

Рудик Ю.В.

Оптико-спектральні, електричні та теплопровідні властивості наноструктурованих матеріалів на основі оксиду цинку

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Капустяник Володимир Богданович, завідувач кафедри фізики твердого тіла, директор Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 24 жовтня 2018 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Рудиш М.Я.

Оптико-електронні параметри кристалів літій-амоній сульфату під дією одновісних тисків

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Стадник Василь Йосифович, завідувач кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 24 жовтня 2018 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Чилій М.О.

Рекомбінаційна люмінесценція і розмірні ефекти в сцинтиляційних матеріалах

Науковий керівник: Вістовський Віталій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Захист відбувся 17 жовтня 2018 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Стахура В.Б.

Оптико-електронні властивості одновісно затиснутих несумірно модульованих кристалів Rb2ZnCl4

Науковий керівник: Курляк Василь Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Захист відбувся 17 жовтня 2018 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Людкевич У.І.

Вільний об’єм і структурні особливості термічного розширення металевих розплавів

Науковий керівник: професор Мудрий Степан Іванович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка

Захист відбувся 2 липня 2018 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Паночко Г.І.

Домішкові стани багатобозонної системи на прикладі ізотопів гелію

Науковий керівник: професор Вакарчук Іван Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 2 липня 2018 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Малик О.П.

Явища переносу в напівпровідниках AIIBVI та AIIІBV на основі близькодіючих моделей розсіяння носіїв заряду

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Дружинін Анатолій Олександрович, Національний університет „Львівська політехніка”,  завідувач кафедри напівпровідникової електроніки

Захист відбувся 16 травня 2018 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Васюта В.М.

Квантові системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат

Науковий керівник: професор Ткачук Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Захист відбувся 30 березня 2018 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Кашуба А.І.

Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію

Науковий керівник: професор Франів Андрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 14 лютого 2018 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Венгрин Б.Я.

Механізми впливу фрактальної будови і домішкової енергетичної топології нанопористих біовуглеців на ефективність накопичення енергії на їхній межі з електролітом

Науковий керівник: професор Григорчак Іван Іванович, доктор технічних наук, завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства, Національний університет “Львівська політехніка”.

Захист відбувся 14 лютого 2018 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

2017 рік

Вістовський В.В.

Релаксація та міграція електронних збуджень у сцинтиляційних матеріалах за умови просторового обмеження

Науковий консультант: професор Волошиновський Анатолій Степанович, доктор фізико-математичних наук, заслужений професор Львівського національного університету, завідувач кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 15 листопада 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Самар М.І.

Класичні та релятивістські квантові задачі в просторі з мінімальною довжиною

Науковий керівник: професор Ткачук Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 30 червня 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Коваленко М.В.

Електронна енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO

Науковий керівник: Бовгира Олег Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри твердого тіла Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 30 червня 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Карпа І.В.

Розмірні ефекти в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me = Cu; Zn; Co) з неспівмірною фазою

Науковий керівник: Свелеба Сергій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 07 червня 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Галяткін О.О.

Взаємодія іонізуючого випромінювання з композитами на основі полімерів і мікро- та нановключень

Науковий керівник: Демків Тарас Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захист відбувся 07 червня 2017 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

2016 рік

Цибульський В.С.

Фото- і термостимульовані процеси в сцинтиляційних матеріалах на основі сапфіру, вольфраматів і молібдатів

Науковий керівник: проф. Капустяник В.Б.

Захист відбувся 16 листопада 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Возняк О.О.

Суперсиметрія та квазіточно розв’язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат

Науковий керівник: проф. В. М. Ткачук

Захист відбувся 16 листопада 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Гнатенко Х.П.

Одно- і багаточастинкові задачі у некомутативному просторі

Науковий керівник: проф. Ткачук В.М.

Захист відбувся 20 жовтня 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Ровенчак А.А.

Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах 

Науковий консультант: проф. Вакарчук І.О.

Захист відбувся 19 жовтня 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Григорчак О.І.

Мікроскопічна теорія бозе-рідини з урахуванням прямих три- і чотиричастинкових кореляцій

Науковий керівник: проф. Вакарчук І.О.

Захист відбувся 1 липня 2016 року за адресою: Велика Фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8,  Львів

Автореферат розіслано 27 травня 2016 року

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

2015 рік

Кузьмак А.Р.

Задача про брахістохрону в класичній і квантовій механіці

Науковий керівник: проф. Ткачук В.М.

Захист відбувся 04 листопада 2015 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Жишкович А.В.

Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів

Науковий керівник: проф. Волошиновський А.С.

Захист відбувся 04 листопада 2015 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]