Міжнародні наукові проєкти

Міжнародні наукові проєкти

2023

 • Інститут фізики і хімії (м. Страсбург, Франція). Наукове відрядження проф. Капустяника В.Б. з метою фізичних досліджень і обговорення їхніх результатів (серпень-вересень 2023 р.).
 • Інститут фізики високих тисків Польської Академії наук (Вроцлав, Польща). Річне наукове стажування в рамках реалізації проєкт підтримки українських науковців завідувача лабораторії Садового Б.С.

2022

 • Спільний українсько-французький науково-дослідний проєкт “Нові фотовольтаїчні матеріали на основі перовскітів і фероїків”. Науковий керівник – професор Капустяник В.Б. (2022).
 • Інститут фізики і хімії (м. Страсбург, Франція). Наукове відрядження проф. Капустяника В.Б. з метою фізичних досліджень і обговорення їхніх результатів по українсько-французькому проєкту М/47 (листопад 2022 р.).
 • Інститут фізики високих тисків Польської Академії наук (Вроцлав, Польща). Річне наукове стажування завідувача лабораторії Садового Б.С.

2021

 • Спільний українсько-французький науково-дослідний проєкт “Нові фотовольтаїчні матеріали на основі перовскітів і фероїків”. Науковий керівник – професор Капустяник В.Б. (2021).
 • Міжнародний науковий центр DESY (Гамбург, Німеччина). Спільні дослідження професора Вістовського В.В., доцента Гамерника Р.В. і доцента Малого Т.С  (28.09.2021-07.10.2021).
 • Університет імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща). Міжнародне дистанційне стажування без відриву від освітнього процесу професора Брезвіна Р.С. (22.11.2021-17.12.2021).
 • Університет імені Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина). Наукове стажування доцента Еліяшевського Ю.І. (07.2021-09. 2021).
 • Інститут фізики високих тисків Польської Академії наук (Варшава, Польща). Річне наукове стажування завідувача лабораторії Садового Б.С.
 • Вроцлавський університет (Польща). Наукове стажування доцента Еліяшевського Ю.І. (08.2021).
 • Пенсильванський університет (Філадельфія, США). 6-місячне стажування доцента Стецка М.М. за програмою Фулбрайта (01.11.2021-30.04.2022 р.)

2020

 • Вроцлавський університет (Польща). Наукове стажування професора Капустяника В.Б. (01.2020-02.2020). Дослідження природи фазових переходів і особливостей структури кристалів ІРАССС.
 • Інститут фізики високих тисків Польської Академії наук (Варшава, Польша). Річне наукове стажування завідувача лабораторії Садового Б.С.
 • Університет Граца (Австрія). Наукове стажування інженера Соколюка Б.І. (10.01.2020-30.05.2020)

2019

 • Вігорлатська астрономічна обсерваторія (Словаччина). Наукове стажування доцента Смеречинського С.В. і доцента Тишка Н.Л. (01.2019-02.2019). Тематика стажування: спостереження, обробка результатів спостережень та моделювання подвійних зір.
 • Інститут астрофізики Віденського університету (Австрія). Наукове стажування завідувача кафедри Мелеха Б.Я. (10.11.2019-22.11.2019) та м.н.с. Бугаєнка О.С. (з 10 по 29 листопада) за рахунок ґранту Австрійської академії під керівництвом професора Ґерхарда Генслера.
 • Цзилінський університетт (КНР). Стажування професора Новосядлого Б.С. (25.08.2019-24.10.2019).
 • Міжнародний дослідницький центр МАХ IV (Університет м. Лунд, Швеція). Дослідження професора Вістовського В.В (18-27.11.2019).
 • Міжнародний дослідницький центр Soliel (Сент-Обен, Франція). Спільні дослідження асистента Малого Т.С., ст.н.сп. Жишковича А.В. і аспіранта Дендебери М.П. в рамках проекту “Швидкі сцинтилятори для безконтактної термометрії на синхротроні” (25-30.11.2019).
 • Вроцлавський університет (Польща). Наукове стажування професора Капустяника В.Б. (01.2019).  Під час стажування проводився аналіз результатів дослідження природи фазових переходів і особливостей структури кристалів ІРАССС.
 • Вроцлавський університет (Польща). Наукове стажування професора Ткачука В. М. в рамках договору про співпрацю (28.10.2019-10.11.2019).
 • Інститут фізики високих тисків Польської Академії Наук (Варшава, Польща). Річне наукове стажування завідуваяа лабораторії Садового Б.С.
 • Університет Жешува (Польща). Наукове стажування доцента  Кузьмака А.Р. (18-24.11.2019).

2018

 • Вроцлавський університет (Польща). Наукове стажування професора Капустяника В.Б. (січень 2018). 
 • Фізичноий факультет Вюрцбурзького університету (Німеччина). Наукове стажування доцента Штаблавого І.І.  (22.05.2018-30.05.2018). Тематика стажування стосувалася сканувальної електронної мікроскопії.
 • Кафедра фізики твердого тіла Гданської політехніки (Польща). Наукове стажування професора Мудрого С. І. та доцента Штаблавого І.І. (07.05.2018-11.05.2018) Під час стажування було досліджено структуру та властивості невпорядкованих систем методом молекулярної динаміки, а також проведено низку семінарів в галузі актуальних проблем фізики конденсованого стану.
 • Інститут дорогоцінних металів і хімії металів (Швебіш Гмюнд, Німеччина). Наукове стажування професора Плевачука Ю.О. (05.2018).
 • Інститут фізики Польської  Академії  Наук (Польща). Наукове стажування доцента Фтомина Н.Є. у віділі спектроскопії високого тиску (04.06.2-18-10.06.2018)
 • Папський Університет Святого Хреста (Італія). Міждисциплінарні дослідження: «Anceps Project» (2015-2018 рр.)
 • Лабораторія LLACAN, Нац. Інститут східних мов і культур INALCO (Франція). Міждисциплінарні дослідження, проекти «Corpus Bambara de Référence», «Corpora for Manding Languages» (2015-2018 рр.)

2017

 • Вроцлавський університет (Польща). Наукове стажування професора Капустяника В.Б. (січень 2017). Під час якого проводився аналіз результатів дослідження природи фазових переходів в кристалах ІРАССС. Наукове стажування наукового співробітника Кузьмака А.Р. (листопад 2017р.)
 • Інститут фізики Словацької Академії Наук (Словакія). Наукове стажування професора Плевачука Ю.О. (01.07.2017-31.08.2017).
 • Університет імені Кюрі-Складовської (Польща). Спільні дослідження в межах проекту за програмою «Горизонт 2020», PIRSES-GA-2013-612669 STREVCOMS. (червень, вересень-листопад, 2017 р.). Беруть участь: професор Ткачук В.М., доцент Гнатенко Х.П., доцент Самар М. І., доцент Стецко М.М.
 • Інститут вивчення довкілля (Лейпциг, Німеччина). Спільні дослідження професора Волошиновський А.С. в рамках проекту Українського науково-технологічного центру за програмою Горизонт 2020 (18-22.04.2017).
 • Віденський університет (Австрія). Наукове стажування доцента Гнатенко Х.П. – стипендія Австрійської служби академічного обміну (OeAD) (12.2017).

2016

 • Навчально-науковий центр Мікроелектроніки та Нанотехнологій Жешівського університету (Польща). Наукове стажування доцента Штаблавого І.І. (06.11.2016-10.11.2016). В результаті стажування було досліджено карбонові нанотрубки та їх композити методами скандувальної електронної мікроскопії, раманівської спектроскопії та електронного парамагнітного резонансу.
 • Інституті астрофізики при Віденському університеті (Австрія). Стажування завідувача кафедри астрофізики Мелеха Б.Я. (травень 2016 р.). Тематика стажування: мультикомпонентне фотоіонізаційне моделювання світіння небулярних середовищ карликових галактик з активним зореутворенням на основі результатів хемодинамічних симуляцій еволюції цих об’єктів з врахуванням наяності пилу в них.
 • Ягелонський університет (Краків, Польща). Наукове стажування завідувача кафедри фізики металів Мудрого С.І. (06.2016).
 • Університет Зєльоної Ґури (Польща). Стажування професора Ткачука В.М. і доцента Ровенчака А.А. за програмою мобільності Erasmus+ (квітень 2016 р.).