Магістр

Галузь знань 10 “Природничі науки” 

Спеціальність: Фізика та астрономія (104). Освітня програма: Теоретична фізика та астрофізика

Кваліфікація: Магістр фізики та астрономії за спеціалізацією теоретична фізика та астрофізика. Викладач.

Спеціальність: Фізика та астрономія (104). Освітня програма: Експериментальна фізика

Кваліфікація: Магістр фізики та астрономії за спеціалізацією експериментальна фізика. Викладач.

Спеціальність: Фізика та астрономія (104). Освітня програма: Квантові комп’ютери та квантове програмування

Кваліфікація: Магістр фізики та астрономії за спеціалізацією квантові комп’ютери та квантове програмування. Викладач.