Персонал

Деканат

Секретаріат деканату

Кафедра астрофізики

завідувачМЕЛЕХ Богдан Ярославовичзавідувач
професорВАВРУХ Маркіян Васильовичпрофесор
професорНОВОСЯДЛИЙ Богдан Степановичпрофесор
доцентГАВРИЛОВА Наталія Вікторівнадоцент
доцентКОШМАК Ігор Олександровичдоцент
доцентКУЛІНІЧ Юрій Анатолійовичдоцент
доцентСМЕРЕЧИНСЬКИЙ Святослав Всеволодовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Оксана Миколаївнадоцент
молодший науковий співробітникДЗІКОВСЬКИЙ Дмитро Володимировичмолодший науковий співробітник
інженер 1 категоріїВОРОБЕЦЬ Надія Казимирівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМЕЛЕХ Руслана Ярославівнастарший лаборант

Кафедра експериментальної фізики

завідувачВОЛОШИНОВСЬКИЙ Анатолій Степановичзавідувач
професорБРЕЗВІН Руслан Степановичпрофесор
доцентАНТОНЯК Олег Тарасовичдоцент
доцентГАМЕРНИК Роман Васильовичдоцент
доцентКУРЛЯК Василь Юрійовичдоцент
доцентМАЛИЙ Тарас Сергійовичдоцент
доцент, старший науковий співробітник (сумісник)РУДИШ Мирон Ярославовичдоцент, старший науковий співробітник (сумісник)
старший науковий співробітникВІСТОВСЬКИЙ Віталій Володимировичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГЛОСКОВСЬКА Наталія Вікторівнанауковий співробітник
завідувачКАРПЛЮК Лідія-Дарія Теодорівназавідувач
провідний інженер, асистент (сумісник)МАНЬКОВСЬКА Ірина Григорівнапровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїДУЛЬКА Любов Василівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАЗДРІЙ Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії
аспірантШАПРАВСЬКИЙ Андрій Олександровичаспірант

Кафедра загальної фізики

завідувач, головний науковий співробітник (сумісник)СТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач, головний науковий співробітник (сумісник)
професорДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)ФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент, доцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент (сумісник)
доцент, старший науковий співробітник (сумісник)ЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичдоцент, старший науковий співробітник (сумісник)
молодший науковий співробітникБАЛІГА Василь Ярославовичмолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітник (сумісник)ШАПРАВСЬКИЙ Андрій Олександровичмолодший науковий співробітник (сумісник)
завідувачКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач
завідувачНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер
провідний інженерШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичпровідний інженер
інженер 1 категоріїКОДРЕАНУ Марія Георгіївнаінженер 1 категорії
інженер 1 категорії, провідний інженер (сумісник)ЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії, провідний інженер (сумісник)
аспірантГОРОН Богдан Ігоровичаспірант
аспірантКІЛЬДІЯРОВ Роман Олександровичаспірант
аспірантМУЗИКА Тарас Михайловичаспірант
аспірантПІДГОРНИЙ Олександр Олександровичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)ПРИШКО Іван Андрійовичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантШВЕЦЬ Віталій Юрійовичаспірант
аспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)ШТУКА Орест Васильовичаспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)
аспірантЯЦЮШКА Дмитро Васильовичаспірант

Кафедра теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука

завідувачТКАЧУК Володимир Михайловичзавідувач
професорГНАТЕНКО Христина Павлівнапрофесор
професорРОВЕНЧАК Андрій Адамовичпрофесор
професор (сумісник)ЯРЕМКО Юрій Григоровичпрофесор (сумісник)
доцентГРИГОРЧАК Орест Івановичдоцент
доцент (сумісник)ІГНАТЮК Василь Васильовичдоцент (сумісник)
доцентКУЗЬМАК Андрій Романовичдоцент
доцентПАСТУХОВ Володимир Степановичдоцент
доцентПОНЕДІЛОК Григорій Володимировичдоцент
доцентСАМАР Микола Івановичдоцент
доцентСТЕЦКО Микола Миколайовичдоцент
асистентКРИНИЦЬКИЙ Юрій Степановичасистент
молодший науковий співробітникСОБКО Богдана Юріївнамолодший науковий співробітник
інженер 1 категоріїКІКТЄВА Олена Юліанівнаінженер 1 категорії
старший лаборантЗВІР Марія Ярославівнастарший лаборант
аспірантГНАТЕНКО Богдан Павловичаспірант
аспірантГУСЄВ Микола Вікторовичаспірант
аспірантКОЛЕСНИК Ростислав Олеговичаспірант
аспірантКРИЖОВА Анастасія Вікторівнааспірант
аспірантПОЛКАНОВ Василь Вячеславовичаспірант
аспірантСУСУЛОВСЬКА Наталія Андріївнааспірант
аспірантТИМИК Святослав Миколайовичаспірант
аспірантТОННЕ Михайло Павловичаспірант
аспірантХЛОПУК Ілля Олександровичаспірант

Кафедра фізики металів

завідувачМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичпрофесор
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професорЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор
доцентБІЛИК Роман Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентНИКИРУЙ Юлія Семенівнадоцент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
молодший науковий співробітникШВЕД Олена Василівнамолодший науковий співробітник
провідний інженерДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний інженер
провідний інженер, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер 1 категорії
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
аспірантПОВЕРЖУК Віктор Олеговичаспірант
аспірантПОПІЛЬОВСЬКИЙ Назар Богдановичаспірант
аспірантПРУНІЦА Віталій Віталійовичаспірант
аспірантСЕМБРАТОВИЧ Назар Володимировичаспірант

Кафедра фізики твердого тіла

завідувачКАПУСТЯНИК Володимир Богдановичзавідувач
доцентБОВГИРА Олег Вікторовичдоцент
доцентГРЕЧУХ Тарас Зіновійовичдоцент
доцентЕЛІЯШЕВСЬКИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентКОВАЛЕНКО Марія Василівнадоцент
доцентТУЗЯК Оксана Ярославівнадоцент
доцентТУРКО Борис Ігоровичдоцент
завідувачСЕРКІЗ Роман Ярославовичзавідувач
інженер 1 категоріїДУБОВ Юрій Георгійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїКУЛИК Богдан Ярославовичінженер 1 категорії
аспірантГРИЦАК Андрій Михайловичаспірант
аспірантДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичаспірант
аспірантКОЗАЧЕНКО Олег Володимировичаспірант
аспірантМОСТОВОЙ Устим Романовичаспірант
аспірантРУДКО Микола Степановичаспірант

Лабораторія комп'ютерної техніки (кафедра загальної фізики)

завідувачНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер

Міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики (кафедра загальної фізики)

завідувачКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач
провідний інженерШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичпровідний інженер
інженер 1 категоріїКОДРЕАНУ Марія Георгіївнаінженер 1 категорії

Лабораторія ядерної фізики (кафедра фізики твердого тіла)

завідувачЧОРНІЙ Юрій Володимировичзавідувач
інженер 1 категоріїПАРТИКА Мар'ян Вікторовичінженер 1 категорії
старший лаборантБІЛЬЧЕНКО Степан Борисовичстарший лаборант