Персонал

Деканат

в.о. деканаЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичв.о. декана
заступник деканаБОВГИРА Олег Вікторовичзаступник декана
заступник деканаКОШМАК Ігор Олександровичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра астрофізики

завідувачМЕЛЕХ Богдан Ярославовичзавідувач
професорВАВРУХ Маркіян Васильовичпрофесор
професорНОВОСЯДЛИЙ Богдан Степановичпрофесор
доцентГАВРИЛОВА Наталія Вікторівнадоцент
доцентКОШМАК Ігор Олександровичдоцент
доцентСМЕРЕЧИНСЬКИЙ Святослав Всеволодовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Оксана Миколаївнадоцент
доцентТИШКО Нестор Любомировичдоцент
молодший науковий співробітникДЗІКОВСЬКИЙ Дмитро Володимировичмолодший науковий співробітник
інженер 1 категоріїВОРОБЕЦЬ Надія Казимирівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМЕЛЕХ Руслана Ярославівнастарший лаборант
аспірантКАРАСЕНКО Федір Віталійовичаспірант
аспірантКАШЕБА Мирослав Дмитровичаспірант

Кафедра експериментальної фізики

завідувачВОЛОШИНОВСЬКИЙ Анатолій Степановичзавідувач
професорБРЕЗВІН Руслан Степановичпрофесор
доцентГАМЕРНИК Роман Васильовичдоцент
доцентКУРЛЯК Василь Юрійовичдоцент
доцентМАЛИЙ Тарас Сергійовичдоцент
доцентРУДИШ Мирон Ярославовичдоцент
доцентХАПКО Зінон Андрійовичдоцент
старший науковий співробітникАНТОНЯК Олег Тарасовичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникВІСТОВСЬКИЙ Віталій Володимировичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГЛОСКОВСЬКА Наталія Вікторівнанауковий співробітник
завідувачКАРПЛЮК Лідія-Дарія Теодорівназавідувач
провідний інженер, асистент (сумісник)МАНЬКОВСЬКА Ірина Григорівнапровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїДУЛЬКА Любов Василівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАЗДРІЙ Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії
аспірантДЕНДЕБЕРА Микола Петровичаспірант
аспірантКОСТЕЦЬКИЙ Олег Ярославовичаспірант
аспірантШАПРАВСЬКИЙ Андрій Олександровичаспірант

Кафедра загальної фізики

завідувач, головний науковий співробітник (сумісник)СТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач, головний науковий співробітник (сумісник)
професорДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)ФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент, доцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент (сумісник)
доцент, старший науковий співробітник (сумісник)ЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичдоцент, старший науковий співробітник (сумісник)
старший науковий співробітник (сумісник)РУДИШ Мирон Ярославовичстарший науковий співробітник (сумісник)
завідувачКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач
завідувачНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер
провідний інженерШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичпровідний інженер
інженер 1 категоріїЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії
старший лаборантКОДРЕАНУ Марія Георгіївнастарший лаборант
аспірантГОРОН Богдан Ігоровичаспірант
аспірантКІЛЬДІЯРОВ Роман Олександровичаспірант
аспірантМУЗИКА Тарас Михайловичаспірант
аспірантПІДГОРНИЙ Олександр Олександровичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)ПРИШКО Іван Андрійовичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантШТУКА Орест Васильовичаспірант

Кафедра теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука

завідувачТКАЧУК Володимир Михайловичзавідувач
професорГНАТЕНКО Христина Павлівнапрофесор
професорРОВЕНЧАК Андрій Адамовичпрофесор
доцентГРИГОРЧАК Орест Івановичдоцент
доцентКУЗЬМАК Андрій Романовичдоцент
доцентПАСТУХОВ Володимир Степановичдоцент
доцентСАМАР Микола Івановичдоцент
доцентСТЕЦКО Микола Миколайовичдоцент
асистентКРИНИЦЬКИЙ Юрій Степановичасистент
інженер 1 категоріїКІКТЄВА Олена Юліанівнаінженер 1 категорії
аспірантКОЛЕСНИК Ростислав Олеговичаспірант
аспірантКРИЖОВА Анастасія Вікторівнааспірант
аспірантСОБКО Богдана Юріївнааспірант
аспірантСУСУЛОВСЬКА Наталія Андріївнааспірант
аспірантТАТАРИН Михайло Богдановичаспірант
аспірантТИМИК Святослав Миколайовичаспірант

Кафедра фізики металів

завідувачМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професорЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор
доцентБІЛИК Роман Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентНИКИРУЙ Юлія Семенівнадоцент
доцентШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичдоцент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
молодший науковий співробітникШВЕД Олена Василівнамолодший науковий співробітник
провідний інженерДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний інженер
провідний інженер, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер 1 категорії
інженер, асистент (сумісник)СОКОЛЮК Богдан Івановичінженер, асистент (сумісник)
старший лаборантЛУЦИК Нестор Юліановичстарший лаборант
аспірантОВСЯНИК Роман Євгеновичаспірант
аспірантПЛЕЧИСТИЙ Валерій Станіславовичаспірант
аспірантПРУНІЦА Віталій Віталійовичаспірант

Кафедра фізики твердого тіла

завідувачКАПУСТЯНИК Володимир Богдановичзавідувач
доцентБОВГИРА Олег Вікторовичдоцент
доцентГРЕЧУХ Тарас Зіновійовичдоцент
доцентЕЛІЯШЕВСЬКИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентКОВАЛЕНКО Марія Василівнадоцент
доцентТУРКО Борис Ігоровичдоцент
завідувачСЕРКІЗ Роман Ярославовичзавідувач
інженер 1 категоріїДУБОВ Юрій Георгійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїКУЛИК Богдан Ярославовичінженер 1 категорії
аспірантГРИЦАК Андрій Михайловичаспірант
аспірантДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичаспірант
аспірантКОЗАЧЕНКО Олег Володимировичаспірант
аспірантМОСТОВОЙ Устим Романовичаспірант
аспірантРУДКО Микола Степановичаспірант
аспірантЧОРНІЙ Юрій Володимировичаспірант

Лабораторія комп'ютерної техніки (кафедра загальної фізики)

завідувачНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер

Міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики (кафедра загальної фізики)

завідувачКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач
провідний інженерШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичпровідний інженер
старший лаборантКОДРЕАНУ Марія Георгіївнастарший лаборант

Лабораторія ядерної фізики (кафедра фізики твердого тіла)

завідувачСАДОВИЙ Богдан Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїПАРТИКА Мар'ян Вікторовичінженер 1 категорії
старший лаборантБІЛЬЧЕНКО Степан Борисовичстарший лаборант