Аспірантура і докторантура

Загальна інформація про аспірантуру

На фізичному факультеті ведеться підготовка на денній, вечірній і заочній формі навчання фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальностями:

  • 104 – Фізика та астрономія
  • 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та  доктора наук у вищих навчальних закладах регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

Програма вступного іспиту до аспірантури (спеціальність: 104 / 105)

Інформаційний звіт аспіранта

Детальнішу інформацію про аспірантуру можна знайти на сайті відділу аспірантури

Освітньо-наукові програми та навчальні плани підготовки доктора філософії


Обговорення проектів змін та доповнень до освітньо-наукових програм

Пропонуємо до обговорення проекти змін та доповнень до Освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальностями “104 Фізика та астрономія” і “105 Прикладна фізика та наноматеріали”, які запроваджуватимуться з 2020-2021 навчального року.

Зміни та доповнення розроблені на основі проведення зустрічей та опитувань аспірантів, роботодавців та інших стейкхолдерів.

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 104 Фізика та астрономія просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Ткачуку В.М. (volodymyr.tkachuk@lnu.edu.ua).

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Волошиновському А.С. (anatoliy.voloshinovskii@lnu.edu.ua).

Навчальні курси

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія


Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Розклад занять та іспитів

  • аспірантів фізичного факультету (очна, вечірня форма) спеціальності 104 Фізика та астрономія 
  • аспірантів фізичного факультету (очна, вечірня форма) спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Розклад занять та іспитів

Акредитаційні матеріали

ПРОГРАМА Дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» у Львівському національному університеті імені Івана Франка  (з 08 по 10 липня 2020 р.)

Загальна інформація про докторантуру

Докторантура – форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, а після привселюдного захисту роботи – затвердження її ВАК України та присвоєння наукового ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

Діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів регламентується «Положенням про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309. Виділяючи державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, держава велику увагу приділяє раціональному використанню бюджетних коштів. Основним критерієм ефективності діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим велика відповідальність лягає безпосередньо на аспірантів.