Вступ в магістратуру

Реєстрація для складання вступних випробувань для вступу в магістратуру

у Львівському національному університету імені Івана Франка

Особи, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

у 2021 році зобов’язані зареєструватися для складання вступних випробувань та отримати екзаменаційний листок  в пункті реєстрації за адресою вул. Драгоманова, 19, ауд. 204 (zno.fizyka@lnu.edu.ua)

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) відбувається з 11 травня до 03 червня 2021  року.

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника (подаються скановані копії (фотокопії)):

 1. Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється розбірливо друкованими літерами).
 2. Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
 3. Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
 4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), або Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2021 році (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти).
 5. Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника. Електронний варіант фотографіїї повинен бути у форматі jpg, обємом не більше 2М і не містити сторонніх зображень.
 6. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

При реєстрації вступник зазначає:

 • іноземну мову, з якої він бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
 • інформацію про блоки єдиного фахового вступного випробовування, які особа бажає скласти;
 • інформацію про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (Вступні випробування проводяться в обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області, а також в інших містах обласного підпорядкування, визначених Українським центром оцінювання якості освіти. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Завершення процедури реєстрації:

 • після завершення реєстрації вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті, надсилається сканована копія сформованого Екзаменаційного листка;
 • вступник здійснює перевірку інформації, зазначеної в сканованій копії Екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до відповідального працівника Приймальної комісії для з’ясування ситуації за допомогою електронної пошти;
 • оригінал оформленого Екзаменаційного листка зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, або надсилається засобами поштового зв’язку (за умови зазначення вступником такої необхідності в Анкеті).

Запланована дата складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 30 червня 2021 року.

Запланована дата складання Єдиного фахового вступного випробування – 02 липня 2021 року.

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Основна сесія ЄВІ проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00).

Допуск учасників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

У пункті тестування вступник зобов’язаний пред’явити:

 • Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);
 • Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);
 • запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у 2020 навчальному році для спеціальностей: Фізика і астрономія (104) & Прикладна фізика та наноматеріали (105).