Вступ в магістратуру

Фізичний факультет готує магістрів за такими освітніми програмами в межах спеціальностей 104 та 105:

104 – Фізика та астрономія (термін навчання – 1 рік 9 місяців)

105 – Прикладна фізика та наноматеріали (термін навчання – 1 рік 4 місяці)

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у 2022 навчальному році для спеціальностей: Фізика і астрономія (104) & Прикладна фізика та наноматеріали (105).