Бакалавр

Галузь знань 10 “Природничі науки” 

Галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”

Спеціальність: 014 Середня освіта.

Предметна спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики.