Бакалавр

Галузь знань 10 “Природничі науки” 

Спеціальність: Фізика та астрономія (104). Напрям підготовки: Фізика та астрофізика

Кваліфікація: Бакалавр фізики та астрономії. Фахівець з фізики та астрофізики.

Спеціальність: Фізика та астрономія (104). Напрям підготовки: Комп’ютерна фізика

Кваліфікація: Бакалавр фізики та астрономії. Фахівець з комп’ютерної фізики.

Спеціальність: Фізика та астрономія (104). Напрям підготовки: Квантові комп’ютери та квантове програмування

Кваліфікація: Бакалавр фізики та астрономії. Фахівець з квантових комп’ютерів та квантового програмування.

Сайт програми

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105). Напрям підготовки: Нанофізика та наноматеріали

Кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Фахівець з нанофізики та наноматеріалів.

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105). Напрям підготовки: Комп’ютерні технології в прикладній фізиці

Кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Фахівець з комп’ютерних технологій в прикладній фізиці.

Галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”

Спеціальність: 014 Середня освіта.

Предметна спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика)

Кваліфікація: Бакалавр освіти (Фізика). Учитель фізики.