Твої перспективи

“Фізика — єдина справжня наука, усе решта — тільки збирання марок”

(Ернест Резерфорд)

“Найважливіше завдання цивілізації – навчити людину мислити”

(Томас Едісон)

Фізика — одна з найцікавіших природничих наук, у якій яскраво виявляється діяльність людського розуму. Окрім цього фізика серед природничих наук посідає провідне місце, оскільки вона серед них найбільш фундаментальна, або така, що вивчає найглибші та найзагальніші закони природи. Відкриті нею (або, точніше сказати, фізиками) закономірності лежать в основі і хімічних, і біологічних, і геологічних, і космологічних процесів. Якщо Ви хочете оволодіти фізикою, отримати фахову освіту в одному з найстаріших і найпрестижніших університетів Європи зі славними традиціями — вступайте на фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому вже майже 250 років викладають цю прекрасну науку. Навчання на фізичному факультеті — це чудова можливість одержати якісну вищу освіту з природничого профілю.

Сьогодні фізика має надзвичайно високий авторитет серед інших наук, який здебільшого зумовлений науково-технічним та інформаційно-комунікаційним розвитком людства. Саме завдяки фізичним дослідженням в усьому світі користуються Інтернетом та іншими мережевими технологіями. Погляньте на все те, що Вас оточує – виробництво всіх навколишніх предметів було б неможливим без досягнень у сфері фізики. І саме фізика у сьогоденні вказує на рівень розвитку людства загалом.

Скористайтесь унікальною нагодою! У нас Ви отримаєте не лише вищу освіту і диплом фізика, який дозволить Вам знайти високооплачувану роботу. Ви також навчитесь логічно мислити і це допоможе Вам у багатьох складних життєвих ситуаціях.

Шановний Абітурієнте!

Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує на навчання. Факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів задіяні викладачі 6-ти кафедр, серед яких лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, більше третини викладачів – доктори наук, професори, котрі є відомими у світі фізиками та астрофізиками. Ви можете переконатися у цьому, переглянувши підрозділ «Знайомство з кафедрами» на сторінці фізичного факультету. А ті з Вас, хто відвідав хоча б один «День науки на фізичному факультеті ЛНУ», могли в цьому переконатися наживо.

Факультет має сучасні навчальні та науково-дослідні лабораторії, комп’ютеризовані аудиторії з мультимедійним обладнанням, крім цього студенти мають змогу навчатися, проходити практику та працювати в Астрономічній обсерваторії та у Науково-технічному центрі низькотемпературних досліджень Університету (єдине місце на Західній Україні, де є можливість проводити наукові експерименти при температурах, близьких до абсолютного нуля). У нас є все необхідне для того, щоб Ви змогли стати фахівцем з обраної спеціальності.

Сучасні комп’ютерні технології широко застосовуються практично в усіх сферах людської діяльності. Теоретичні знання й практичні навички роботи із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій на сьогодні є необхідною умовою для проведення успішних досліджень складних фізичних, технічних, екологічних, економічних і соціальних систем. Тому на факультеті започатковано набір конкурсних груп на спеціальності, пов’язані з комп’ютерними технологіями.

Інформаційні технології нині використовуються в багатьох сферах життя, тому у нас на факультеті навчальні плани з усіх спеціальностей сформовано так, щоб студенти могли отримати ґрунтовні знання, пов’язані з комп’ютерними науками. Це підвищує конкурентоспроможність наших випускників.

Щороку студенти факультету (починаючи від 2-го курсу) систематично виборюють стипендії Європейського Союзу за програмою Erasmus+ для навчання протягом одного семестру у провідних університетах Європи. Завдяки цьому вони мають можливість ознайомитися з організацією навчання, змістом споріднених навчальних курсів і принципами контролю знань у цих закладах, оцінити ефективність подачі навчального матеріалу через сучасні форми самостійної роботи та електронні технології. Про набутий досвід студенти доповідають на факультетських семінарах. Усе це сприяє участі студентства і підсилює його роль у формуванні змісту освіти.

У 2024 році фізичний факультет ЛНУ імені Івана Франка набирає такі конкурсні групи (спеціальність / освітня програма):

Освітня програма «Середня освіта (Фізика та астрономія)» заслуговує особливої уваги. Сьогодні є дуже велика потреба у висококваліфікованих вчителях фізики. Вчитель — це пріоритетна для держави професія, яка буде завжди затребуваною. На факультеті підготовка вчителів проводиться від 1945 року і вже не одне покоління прекрасних фізиків-педагогів, наших випускників, успішно працюють у школах України. У січні 2022 року ОП «Середня освіта (Фізика)» успішно пройшла акредитацію. Прийнявши до уваги побажання студентів та роботодавців, ОП суттєво оновили. Для того, щоб майбутні вчителі могли викладати в школі не лише фізику та астрономію, а й інформатику, в навчальний план були добавлені дисципліни з інформатики:

 • Методика викладання інформатики в школі
 • Архітектура комп’ютера та базове програмне забезпечення
 • Програмування
 • Комп’ютерні мережі та Інтернет
 • Інформатика. Вибрані питання
 • Основи інформаційної безпеки
 • Фізичні основи комп’ютерних систем.
 • Програмування з використанням вільного програмного забезпечення.
 • Інформаційно-комунікативні технології навчання.

Запрошуємо абітурієнтів подавати документи на цю конкурсну пропозицію, яка має 100 ліцензійних місць, з них 10 — бюджетних. Якщо ж Ви бажаєте навчатися на платному, то вартість навчання у 2024 році становитиме 31 304 грн. за рік.

Якщо Вас цікавлять таємниці природи від мікросвіту до Всесвіту і Ви маєте спраглість до нового, мрію зробити відкриття, обирайте освітню програму «Фізика та астрофізика».

Освітня програма «Комп’ютерна фізика» охоплює цілу низку окремих комп’ютерних дисциплін та їхнього застосування у різних сферах діяльності людини. Це дозволяє забезпечувати якісну підготовку фахівців як власне для ІТ-компаній, так і для компаній та організацій з будь-яких інших секторів, у яких використовуються комп’ютерні системи і технології.

Якщо Ви хочете мати глибокі знання з квантової інформації, вміти програмувати на квантових комп’ютерах, бути на передовій розвитку квантових IT, обирайте освітню програму «Квантові комп’ютери та квантове програмування».

Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» (включає 2 ОП: «Комп’ютерні технології в прикладній фізиці». «Нанофізика та наноматеріали») – це комплекс наукових дисциплін, розділів і напрямів з фізики, які мають на меті розв’язування фізичних проблем для конкретних технологічних і практичних застосувань. Їхньою найважливішою характеристикою є те, що конкретне фізичне явище розглядається не заради вивчення, а в контексті технічних і міждисциплінарних проблем. Прикладна фізика ґрунтується на відкриттях, зроблених в процесі фундаментальних досліджень, і зосереджується на вирішенні проблем, що стоять перед технологами, з тим, щоб найбільш ефективно використовувати ці відкриття у практичних пристроях і системах. Надзвичайно важливою є складова, яка стосується фізики наноструктур і нанотехнологій, яка вважається найцікавішою і найважливішою галуззю сучасної фізики. Важливо відзначити, що Львівський національний університет імені Івана Франка є тільки одним з кількох українських ВНЗ, у яких реально розвиваються нанотехнології, оскільки цей напрям вимагає дуже складного технологічного і експериментального обладнання і відповідним чином підготовлених фахівців. Випускники нашого факультету уже успішно реалізовують набуті знання не тільки у наукових установах України, їх із задоволенням запрошують на роботу і навчання в аспірантурі у провідних наукових центрах країн Європи і США.

Звертаємо Вашу увагу, що на місця держзамовлення можна подати до 5 заяв на різні конкурсні пропозиції бюджетного замовлення та до 15 заяв на платне навчання.

Під час подання заяв абітурієнт має вказати пріоритетність вибраної конкурсної пропозиції (спеціальність/освітня програма). Пріоритет №1 — це заява на обрану спеціальність у тому закладі вищої освіти, де Ви найбільше прагнете навчатися.

Шановні абітурієнти, якщо Ви бажаєте навчатись на фізичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, то вказуйте найвищий пріоритет обраної конкурсної пропозиції. Зверніть увагу, що Ви маєте право подати заяви на усі 5 (п’ять) конкурсних пропозиції факультету, вказавши пріоритети №1, №2, №3, №4, №5. Це збільшить Ваші шанси вступу на бюджетну форму навчання.

Після отримання кваліфікації бакалавра Ви зможете продовжити навчання у магістратурі нашого факультету. Детальніше з правилами прийому абітурієнтів на наш факультет можна ознайомитися на сторінці.

Фізичний факультет готує магістрів за такими освітніми програмами в межах спеціальностей 104 та 105:

104 – Фізика та астрономія (термін навчання – 1 рік 9 місяців)

 • Теоретична фізика та астрофізика
 • Експериментальна фізика
 • Квантові комп’ютери та квантове програмування

105 – Прикладна фізика та наноматеріали (термін навчання – 1 рік 4 місяці)

 • Прикладна фізика та наноматеріали

Магістранти проходять наукове стажування у закордонних наукових і навчальних закладах. Студентів, які бачать своє майбутнє у науці, ми залучаємо до роботи у локальних та міжнародних науково-дослідних групах вже з перших років навчання, де вони отримують свої перші, важливі для світової науки, результати та доповідають їх на міжнародних конференціях. Для поглиблення професійних навичок студентів на факультеті організовано спільні навчальні онлайн курси з провідними польськими університетами.

Все це дозволяє студентові обдумано обрати місце подальшого навчання в аспірантурі та часто найбільш ефективно визначає місце його майбутньої праці.

З фізикою пов’язано дуже багато професій в найрізноманітніших сферах діяльності людини. Фахівці зі знанням фізики необхідні в галузі медицини, механіки та машинобудування, енергетики, металургії, гірничої промисловості, автоматики та електроніки, високих технологій і в багатьох інших областях. Кожне технологічне нововведення, яке з’являється у світі, безпосередньо пов’язане з роботою інженерів-фізиків. Крім того, вони можуть працювати в різноманітних науково-дослідних інститутах над винаходами. Інженери-фізики працюють і в області прикладної механіки, електроніки, прикладної фізики і наноелектроніки.

Знання фізики обов’язкові і необхідні в авіа- і ракетобудуванні, а також в автоматизації технологічних процесів. Так, фізики, що працюють в аерокосмічній галузі, розробляють, виготовляють і випробовують зразки ракетно-космічної техніки, у тому числі різноманітні ракети, космічні апарати, супутники, орбітальні станції, системи протиракетної оборони і багато іншого.

Фізики необхідні в енергетичній галузі. Фізики-енергетики займаються розробкою, проектуванням, монтажем та експлуатацією установок енергетики та промисловості. Це не тільки фахівці – дослідники або розробники, а й керівники інженерних проектів, організацій та іншого.

Знання фізики потрібне і в медичній сфері. Люди, що спеціалізуються на медичній, біохімічній фізиці, радіофізиці та електроніці, а також фізики-інженери в медико-біологічній практиці затребувані в будь-яких медичних установах і лікувально-діагностичних центрах, що мають такі підрозділи, як томографія, радіонуклідна та функціональна діагностика, гама-камери, ультразвукові сканери та інше медичне обладнання.

Тож, якщо ви бажаєте поєднати своє майбутнє з вивченням фізики – спектр напрямків професійної діяльності, де можна реалізувати себе, досить широкий. Отож, спеціальності фізичного факультету надають випускникам не лише фундаментальну, а й цілісну міждисциплінарну підготовку, необхідну і для проектно-технологічної, і для науково-дослідницької роботи.

Випускники фізичного факультету працюють в таких сферах діяльності: прогнозування властивостей та розробка нових багатофункціональних матеріалів для авіаційних, космічних, медико-біологічних галузей промисловості; створення нових речовин з програмованими властивостями для інтелектуальних систем та компонентів електронної промисловості; експлуатація та обслуговування складних комп’ютерних науково дослідних комплексів. Обіймають посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах України та у провідних міжнародних дослідницьких центрах; працюють викладачами фізики, астрономії, інформатики у навчальних закладах різного рівня акредитації.

Отримана освіта дозволяє нашим випускникам освоювати суміжні професії. Зокрема вони стають фахівцями з розробки та впровадження методів захисту інформації; системними аналітиками в банках, податкових інспекціях та в інших державних установах; системними адміністраторами комп’ютерних мереж, програмістами; науково-технічними експертами на підприємствах.

Студентське життя на факультеті цікаве і багатогранне. Окрім серйозних наукових гуртків, студенти проявляють неабиякий хист і в клубі «Що? Де? Коли?», і в КВК, а палкі прихильники футболу можуть у щорічному чемпіонаті факультету позмагатися не тільки між собою, але і з командами викладачів.

Знайомся зі всіма сферами щоденного життя фізичного факультету на нашій сторінці у Facebook: Фізичний факультет ЛНУ ім. І. Франка

Не вагаючись, обирайте першими у списку Ваших пріоритетів спеціальності, що викладаються на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка! Чекаємо на Вас!