Новини

ЕВРИКА-2020

Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2020” (12-14 травня 2020. Львів, Україна)

Читати »

23.01.2020 засідання Вченої ради фізичного факультету (протокол №1)

Порядок денний:

Затвердження освітньої програми «Квантова інформація, квантові комп’ютери та програмування» для студентів фізичного факультету спеціальності 104 Фізика та астрономія. Доп.: проф. Ткачук В.М.
Про акредитацію освітніх програм для аспірантів фізичного факультету спеціальностей 104 Фізика та астрономія і 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Доп.: заступник декана, доц. Бовгира О.В.
Різне.

Рада відбудеться у В.Ф. ауд. Початок о 13 год 00 хв.

Читати »