Новини

25.06.2024 засідання Вченої ради фізичного факультету (протокол №6)

20.06.2024 | 17:53

ВЧЕНА РАДА
ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
25 червня 2024 р. (Протокол №6)
Порядок денний:
1. Звіт Екзаменаційної комісії про результати атестаційного екзамену спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.
Доп.: голова ЕК, проф. Капустяник В.М.
2. Звіт Екзаменаційної комісії про результати атестаційного екзамену спеціальності 104 Фізика та астрономія.
Доп.: голова ЕК, ст.наук.сп. Мелех Б.Я.
3. Звіт Екзаменаційної комісії про результати комплексного кваліфікаційного екзамену спеціальності 014 Середня освіта.
Доп.: голова ЕК, доц. Конопельник О.І.
4. Інформаційні звіти по держбюджетних темах.
Доп.: заступник декана, доц. Бовгира О.В.
5. Звіт аспірантів фізичного факультету за 2023-2024 н.р.
Доп.: заступник декана...

Читати »