Розклад іспитів та заліків

для студентів I-ІV курсів (бакалаври) та І-ІІ курси (магістри) фізичного факультету на І-й семестр 2021/2022 н.р.

Залікова сесія з 06.12.20201 р. до 17.12.2022 р.

Екзаменаційна сесія з 18.12.2021 р. до 05.01.2022 р.

Ліквідація академзаборгованості за формою “2”: 19.01.2022 – 25.01.2022р., за формою “К”: 26.01.2022р. – 31.01.2022р.