Розклад іспитів та заліків

для студентів I-ІV курсів (бакалаври) та І курсу (магістри) фізичного факультету на ІI-й семестр 2021/2022 н.р.

Залікова сесія з 18.05.2022 р. до 31.05.2022 р.

Екзаменаційна сесія:

  • для I-III курсів (бакалаври) та І курсу (магістри) з 1.06.2022 р. до 21.06.2022 р.;
  • для IV курсу (бакалаври) з 1.06.2022 р. до 14.06.2022 р.

Ліквідація академзаборгованості за формою “2”: 22.06.2022 р. – 26.06.2022 р., за формою “К”: 27.06.2022 р. – 30.06.2022 р.

Розклад здачі державного іспиту студентами IV-курсу:

  • спеціальність 104 Фізика та астрономія: групи ФзФ-41 – 20 червня 2022 р. та ФзК-41 – 21 червня 2022 р.;
  • спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали: групи ФзП-41 та ФзН-41 – 22 червня 2022 р.;
  • спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика): група ФзО-41 – 23 червня 2022 р.

Початок державних іспитів о 10.00, присвоєння кваліфікації – 24 червня 2022 р.