Загальна інформація

Запрошуємо на навчання

 

Фізика — одна з найцікавіших природничих наук, у якій яскраво виявляється діяльність людського розуму. Якщо Ви хочете оволодіти фізикою, отримати фахову освіту в одному з найстаріших університетів Європи зі славними традиціями — вступайте на фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут уже майже 250 років викладають цю прекрасну науку. Навчання на фізичному факультеті — це чудова можливість одержати якісну вищу освіту з природничого профілю.

Фізичний факультет
запрошує до вступу на перший курс (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») за такими спеціальностями:

  • Фізика та астрономія (спеціалізації: фізика та астрофізика; комп’ютерна фізика);
  • Прикладна фізика та наноматеріали (спеціалізації: нанофізика та наноматеріали; комп’ютерні технології в прикладній фізиці);
  • Середня освіта. Фізика (спеціалізація: фізика та астрономія).

Для вступу на фізичний факультет необхідно мати сертифікати УЦОЯО з:

  • української мови та літератури;
  • фізики;
  • математики або іноземної мови.

Навчання на фізичному факультеті передбачає глибоке і фахове вивчення фізики, астрономії, вищої математики, інформатики, програмування, а також гуманітарних дисциплін та іноземних мов. Спеціалізація комп’ютерна фізика передбачає здобування знань не лише у галузі комп’ютерних наук, а й дає змогу поєднати їх з фізичними методами розв’язання різноманітних виробничих та технічних проблем.

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційногорівня “Бакалавр” – 4 роки. Після закінчення бакалавратустуденти отримують кваліфікації «Бакалавр фізики таастрономії», «Бакалавр прикладної фізики тананоматеріалів», «Бакалавр середньої освіти. Фізиката астрономія».

Бакалаври можуть продовжити навчання у магістратурі (тривалість навчання – 1.4 і 1.9 роки). Закінчивши навчання, магістрант здобуває такі кваліфікації: «Магістр фізики та астрономії», «Магістр прикладної фізики та наноматеріалів». Магістранти проходять наукове стажування у закордонних наукових і навчальних закладах. Це сприяє добрій фаховій підготовці, створює хороші передумовидля вступу в аспірантуру.

Кращі випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі (тривалість навчання – 4 роки) та здобути науковий ступінь доктора філософії. Завдяки активній міжнародній співпраці багато випускників факультету продовжують навчання або працюють за межами України.

Для студентів створено низку навчальних та науково-дослідних лабораторій, науково-технічний центр низькотемпературних досліджень, астрономічну обсерваторію, комп’ютерні класи, локальну комп’ютерну мережу з доступом до інтернету.

Наші студенти цікаво організовують свій вільний час, займаючись спортом у спорткомплексі Університету або мистецькою діяльністю у Центрі культури та дозвілля, де працюють художні колективи і гуртки, функціонує кіноцентр, студентський театр, проводяться концерти, конкурси, тематичні вечори тощо.

Щороку на базі фізичного факультету проводиться Всеукраїнська студентсько-аспірантська конференція “Еврика”, конкурси студентських наукових праць, переможці яких мають змогу опублікувати свої результати у наукових журналах і збірниках.

Створюючи сприятливі умови для отримання фундаментальної освіти, на фізичному факультеті враховують те, що сучасних працедавців цікавить насамперед рівень кваліфікації випускника. Відповідно до цього підготовка студентів ведеться так, щоб вони мали змогу успішно конкурувати на ринку праці з випускниками інших навчальних закладів.

Випускники факультету можуть працювати у таких сферах діяльності: прогнозування, розробка, виробництво, застосування та поширення знань у галузі фізики і технології матеріалів та компонентів електронної промисловості, експлуатації та обслуговування складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів, обіймати посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах, працювати викладачами фізики, астрономії, інформатики у навчальних закладах різного рівня акредитації. Випускники факультету працюють також програмістами в банках, податкових інспекціях; менеджерами та системними аналітиками; фахівцями з розроблення та впровадження методів захисту інформації; науково-технічними експертами на підприємствах.