Загальна інформація

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Запрошуємо Вас до навчання на фізичному факультеті

 

Фізика — одна з найцікавіших природничих наук, у якій яскраво виявляється діяльність людського розуму. Якщо Ви хочете оволодіти фізикою, отримати фахову освіту в одному з найстаріших університетів Європи зі славними традиціями — вступайте на фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут уже майже 250 років викладають цю прекрасну науку. Навчання на фізичному факультеті — це чудова можливість одержати якісну вищу освіту з природничого профілю.

Корпуси факультету з просторими аудиторіями, сучасними навчальними та науковими лабораторіями розташовані у мальовничій історичній частині Львова. До послуг студентів — Науково-технічний та навчальний центр низькотемпературних досліджень, Астрономічна обсерваторія, комп’ютерні класи, локальна комп’ютерна мережа з доступом до Інтернету, Наукова бібліотека. Навчальний процес передбачає глибоке і фахове вивчення фізики, вищої математики, інформатики, програмування, а також гуманітарних дисциплін та іноземних мов. Лекції для студентів факультету читають 20 професорів, 26 доцентів. До навчального процесу на факультеті залучено провідних фахівців НАН України, інших наукових установ.

Студенти проходять навчально-виробничу практику у наукових підрозділах Університету, а також в Інституті фізики конденсованих систем НАН України, Львівському НВП «Карат» тощо, де вивчають сучасні теоретичні методи досліджень, знайомляться з апаратурою для синтезу й дослідження нових матеріалів, приладами для астрономічних спостережень, системами реєстрації та опрацювання зображень та ін.

Щороку на фізичному факультеті проводять Міжнародну конференцію студентів і молодих науковців «Еврика», конкурси студентських наукових праць та олімпіади, переможці яких мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у наукових журналах і збірниках.

Випускники факультету здобувають такі кваліфікації:

  • за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр — «Бакалавр фізики та астрономії»; «Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів»; «Бакалавр освіти (фізика та астрономія). Вчитель фізики та астрономії»;
  • за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр — «Магістр фізики та астрономії»; «Магістр прикладної фізики та наноматеріалів».

Навчання в магістратурі на фізичному факультеті триває 1,4 та 1,9 років. Магістранти мають змогу проходити наукове стажування у закордонних навчальних закладах. Це сприяє добрій фаховій підготовці, створює хороші передумови для вступу в аспірантуру. Завдяки активній міжнародній співпраці факультету багато студентів і випускників навчаються та працюють за межами України.

Випускники факультету можуть працювати у таких сферах діяльності: прогнозування, розробка, виробництво, застосування та поширення знань у галузі фізики і технології матеріалів та компонентів електронної промисловості, експлуатація та обслуговування складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів. Вони можуть обіймати посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах, працювати викладачами фізики, астрономії, інформатики у навчальних закладах різного рівня акредитації.

Випускники факультету можуть влаштуватися на роботу, яка безпосередньо не пов’язана з основним фахом: програмістами в банках, податкових інспекціях, страхових компаніях; менеджерами та системними аналітиками; фахівцями з розроблення та впровадження методів захисту інформації; науково-технічними експертами на підприємствах, митницях та інших державних установах.

На сайті фізичного факультету Ви можете ознайомитися з навчальними планами, методичними виданнями, науковими досягненнями факультету, цікавими подіями зі студентського життя. Фізичний факультет також представлено у соцмережі “Facebook”.

Для Вас, наші абітурієнти, для Ваших батьків і друзів ми проводимо Дні відкритих дверей з метою ознайомлення з навчальним процесом та напрямами наукових досліджень, організовуємо екскурсії. Ви побачите навчальні лабораторії та аудиторії, поспілкуєтесь з викладачами та науковцями факультету. Ви зможете особисто розпитати їх про умови та вимоги до навчання, переконатися в тому, що в процесі навчання студенти отримують сучасні знання з цілої низки практично-орієнтованих предметів та вчаться застосовувати набуті знання для досягнення як власного, так і суспільного добробуту.

Наші студенти цікаво організовують свій вільний час, займаючись спортом у спорткомплексі Університету або мистецькою діяльністю у Центрі культури та дозвілля, де працюють художні колективи і гуртки, функціонує кіноцентр, студентський театр, проводяться концерти, конкурси, тематичні вечори тощо.

За потреби студенти фізичного факультету забезпечуються гуртожитком, де є бібліотека, спортивна кімната, кімната відпочинку, комп’ютерна мережа з доступом до Інтернету.