Навчальний план

Галузь знань – 0402 “Фізико-математичні науки”
Спеціальність – 8.04020302 “Фізика конденсованого стану”

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Англійська мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Іспит
Квантова теорія твердого тіла 16 16 1:1 Іспит
Мікросокпія нанорозмірних об’єктів 16 16 1:1 Залік
Науково-дослідна робота студентів 32 0:2 Залік
Філософія 32 2:0 Іспит