Навчальний план

Галузь знань – 0402 “Фізико-математичні науки”
Спеціальність – 8.04020302 “Фізика конденсованого стану”

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Англійська мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Іспит
Квантова теорія твердого тіла 16 16 1:1 Іспит
Методика викладання фізики у ВНЗ 16 32 1:2 Залік
Мікросокпія нанорозмірних об’єктів 16 16 1:1 Залік
Науково-дослідна робота студентів 32 0:2 Залік
Основи космомікрофізики 32 2:0 Залік
Філософія 32 2:0 Іспит
Нелінійна оптика і лазерна фізика 32 16 2:1 Залік