Дуцяк Іван Степанович

Народився 12.06.1949 в склі Добрівляни Дрогобицького району Львівської області – помер 06.06.2006. Кандидат фізико-математичних наук (“Структура, электрические и оптические свойства аморфных и кристаллических пленок твердых растворов на основе теллурида германия”, 1986). Старший науковий співробітник (1989).

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1976), аспірантуру (1983), докторантуру (1997). У 1976–1980 р. інженер, молодший, старший, провідний науковий співробітник НДЧ Львівського університету, завідувач науково-дослідної лабораторії кафедри рентегометалофізики. Був відповідальним виконавцем та науковим керівником ряду госпдоговірних тем. В 1998–2003 р. учений секретар, 2003–2006 р. директор Західного наукового центру НАНУ та Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси: дослідження структури та фізичних властивостей інтерметалічних, напівпровідникових та діелектричних тонкоплівкових конденсатів. Створив наукову школу з фізики тонких плівок. Автор 150 наукових праць, з них 2 монографії і 8 авторських свідоцтв.

Нагороджений Почесними грамотами Президії НАНУ та Міністерства освіти і науки України.