Головач Юрій Васильович

Народився 16 червня 1957 р. у Львові, доктор фіз.-мат.наук (1998), професор (2005), дійсний член НТШ (2006), член-кореспондент НАН України (2015). Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка (1979). Канд. дисертація – ІТФ ім. М. Боголюбова НАН України (Київ, 1984, наук. керівники – акад. І. Юхновський, проф. І. Вакарчук). Після аспірантури працював у Львівському відділенні ІТФ АН УРСР, з 1990 – в ІФКС НАН України. Запрошений професор університетів: Львівського національного, Йоганна Кеплера (Лінц, Австрія), Анрі Пуанкаре (Нансі, Франція), Українського католицького (Львів), Ковентрі (Велика Британія).

Наукові інтереси: складні системи, фізика макромолекул (конформаційні властивості складних полімерів), фазові переходи та критичні явища (методи теорії поля у фізиці конденсованої речовини), соціофізика, цифрові гуманітарні науки, історія науки.