Пашковський Маріан Владиславович

(01.02.1928, с.Підгір’я Бродівського р-ну Львівської області – 19.05.2012, м. Львів) Фізик, доктор фіз.-мат наук. З 1974 року  професор, 1964-72, 1976-80 завідувач кафедри фізики напівпровідників Львівського університету. Наукові праці стосуються досліджень напівпровідникових матеріалів, зокрема сірчистої ртуті; вузькозонних напівпровідників на основі твердих розчинів халькогенідів ртуті; окисних кристалів, особливо вольфраматів двовалентних металів, ніобату літію, силіцію. Автор близько 450 наукових праць. Лауреат Державної  премії УРСР (1986). Заступник редактора  журналу “Физична електроніка” (1969-86). Заслужений  професор ЛНУ імені Івана Франка (2003).