Пазюк Микола Зіновійович

Працював: інженером/начальником відділу ВАТ«ЛНДІ Факсово-телеграфної апаратури», м.Львів (розробка промислової факсимільної апаратури);  інженером-електроніком-програмістом, пізніше менеджером з розробки електронних проектів ПДТ «Україна», м.Львів (розробка математичних моделей і програмування мікроконтролерів для різноманітної електронної апаратури); System/Product Validation Engineer Senior Cypress Microsystems (Cypress UA site),  м.Львів (розробка проектів для систем на кристалі та мікропроцесорів Cypress ядра M80, Cortex-M0, Cortex-M4; автоматизація функціонального тестування мікропроцесорів з використанням обладнання National Instruments).