Романюк Микола Олексійович

(28.08.1931, с. Качанівка Підволочиського р-ну Тернопільської обл.) Фізик-експериментатор, професор, доктор фіз.-мат. наук (1984). 1977-96 — завідувач кафедри експериментальної фізики, 1964-74 — заступник декана, декан фізичного факультету Львівського університету. Наукові інтереси: оптика фазових переходів у сегнетоелектриках – двійникова будова і динаміка доменів, електронна поляризованість, спонтанні та індуковані оптичні параметричні ефекти номінально чистих, змішаних та опромінених кристалів, інверсія знака двозаломлення. Розвинув напрями спектральної рефрактометрії в електронній ділянці спектра та кристалоооптичної термометрії. Автор близько 440 наукових праць. Член Наукового товариства імені Шевченка, Відмінник вищої школи (1972). Заслужений професор Львівського університету (2001). Заслужений діяч науки і техніки України (2011).