Савицький Володимир Григорович

(19.05.1930, с.Дубровиця Рівненської обл. – 18.12.1998, м.Львів) Фізик, доктор фіз.-мат. наук,  професор, академік АН вищої школи України (1993) та Академії зв’язку України (1994). 1991-98 директор Інституту прикладної фізики ЛНУ імені Івана Франка. Наукові інтереси: фізика і технологія монокристалів окисних сполук; фізичні  властивостi вузькощілинних тонкоплівкових напівпровідників на основі сполук A2B6, технологія епітаксійного росту цих матеріалів та створення приймачів ІЧ-випромінювання на їхній основі для систем теплобачення. Автор близько 300  наукових праць. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1986).