Шпотюк Олег Йосипович

Народився 21 квітня 1958 року в місті Броди на Львівщині в родині службовців.

Науковець; педагог; організатор науки в галузі електронного матеріалознавства, технології матеріалів та приладів функціональної електроніки. Працює понад 30 років у Науково-виробничому підприємстві „Карат” на наукових та адміністративних посадах. Заступник генерального директора з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.

Займається розробкою фундаментальних основ радіаційної фізики склуватих напівпровідників та технології функціональної кераміки. Особливої уваги заслуговує ґрунтовне вивчення явищ електронно-позитронної анігіляції, природного та індукованого фізичного  старіння  в  сіткових  скло   утворювачах,  феноменологічний опис радіаційно-, фото- та термоіндукованих процесів в тонких плівках халькогенідів миш’яку, мікроструктурні механізми деструкційно-полімеризаційних перетворень в халькогенідних стеклах, тополого-математичне моделювання процесів координаційного дефектоутворення, тощо. Значне місце в дослідженнях О. Шпотюка відводиться розв’язанню методологічних задач по розробці та апробації методів оптико-спектрофотометричної діагностики та контролю  напівпровідників і діелектриків.