Синюшко Василь Григорович

Народився 12 серпня 1941 року, в селі Кустівці Хмільницького району Вінницької області. Фізик, кандидат фізико-математичних наук (Дослідження електронної структури силіцидів і германідів металів групи заліза за рентгенівськими спектрами емісії і абсорбції обидвох компонент, Львів, 1973), доцент (1978).

У 1965 році закінчив фізичний факультет Львівського університету, у 1972 році – аспірантуру. У 1967-1969 рю інженер Фізико-механічного інституту АН України; 1972-1973 р. – молодший, 1973-1978 р. – старший науковий співробітник, 1978-1981 р. – асистент, 1981-2004 р. – доцент кафедри рентгенометалофізики, 1996-1998 р. – в.о. завідувача кафедри рентгенометалофізики Львівського університету.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями електронно-енергетичних спектрів багатокомпонентних систем методами рентгенівської спектроскопії. Автор понад 100 наукових праць, підготував 3 кандидати наук. Є автором методичних посібників з курсів загальної фізики, фізики твердого тіла та рентгенівської спектроскопії.

Був відповідальним секретарем Приймальної комісії Львівського університету (1988-1990), вченим секретарем Вченої Ради Львівського університету та Ради ректорів Львівського регіону (1990-1996). головою Ради Ветеранів профспілки. 

В даний час працює у ЛРІДУ НАДУ при Президентові України з 2005 року на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.