Наукове та навчальне обладнання кафедри фізики металів

Кафедра фізики металів обладнана рядом класичних та модернізованих установок, серед них – рентгенівські дифрактометри STOE, ДРОН-3, електронний мікроскоп УЭМ-100, растровий електронний мікроскоп РЭМ-200, рентгенівський координаторний детектор РКД-01, мікротвердометри, установки для одержання тонких плівок типу ВУП-5 і УВН-2М. Сконструйовані унікальні установки, зокрема, рентгенівська камера для дослідження структури розплавів при високих температурах, установка для вимірювання електроопору та термо-е.р.с. розплавів при високих температурах і тисках, установка для вимірювання в’язкості металічних розплавів, установка для магнетронного розпилення, автоматизовано рентгенівські дифрактометри ДРОН-3 з комп’ютерним записом дифракційної картини розсіювання рентгенівських променів від кристалів та розплавів. Розроблено та сконструйовано оригінальної конструкції рентгенівський тубус-спектрометр, приставку для малокутових Х- променевих досліджень та установку для вимірювання густини та поверхневого натягу у рідкому стані