Про кафедру експериментальної фізики

З історії кафедри

Утворення і початок наукової діяльності кафедри експериментальної фізики припадають на 1872 рік. Першим завідувачем кафедри став Томаш Станецький, який її очолював до 1891 року. Розбудова кафедри і поява її теперішніх корпусів у 1897 році пов’язані з ім’ям Ігнаці Тшаска-Закшевського, який був її завідувачем з 1892 по 1920 рік. У становлення і розвиток фундаментальних оптичних і спектральних досліджень на кафедрі вагомий внесок зробили такі фізики світової слави як Маріян Смолуховський  та Станіслав Лорія.

kef-1

Колектив кафедри експериментальної фізики

Навчальна робота

aboutKEF-001

Дослідження спектрів поглинання кристалів

З 2003 року по даний час кафедру експериментальної фізики очолює заслужений професор Анатолій Волошиновський. Підготовку спеціалістів на кафедрі забезпечують 3 професори, 6 доцентів; працівники учбово-допоміжного персоналу та науково-дослідної частини. Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку з оптики кристалів та наносистем, що дає можливість її вихованцям працювати в сучасних областях фізики та оптоелектронної і лазерної техніки. Серед більше як 1300 випускників кафедри є академіки, біля 40 докторів і понад 200 кандидатів наук, директори шкіл, технікумів, заводів. За час існування кафедри захищено 11 докторських дисертацій та понад 70 кандидатських дисертацій.

Основні навчальні предмети, які читають викладачі кафедри:

 • оптика,
 • атомна фізика,
 • квантова електроніка і нелінійна оптика,
 • фізика реальних кристалів,
 • обчислювальна фізика, кристалооптика,
 • фізичні методи досліджень,
 • акустооптика,
 • люмінесценція
aboutKEF-002

Проф. Франів А.В. на лекції з оптики

aboutKEF-003

У лабораторії оптичного практикуму

Наукова робота

Сьогодні на кафедрі розвиваються такі основні напрями досліджень:

– Оптика нанорозмірних об’єктів
– Нелінійно-оптичні та фотоелектричні властивості фоторефрактивних кристалів
– Випромінювальна релаксація електронних збуджень у діелектричних кристалах
– Спектральна рефрактометрія сегнетоелектричних кристалів.

aboutKEF-005

Проф. Кухтарєв М.В. та провідний науковий співробітник Гамерник Р.В. за дослідженнями у лабораторії нелінійної оптики (м.Хансвіл, США)

aboutKEF-004

Студенти та аспіранти кафедри у лабораторії синхротронного випромінювання SUPERLUMI (м.Гамбург, ФРН)

aboutKEF-006

У лабораторії масспектрометрії (м.Лейбціх, ФРН)

Основні роботодавці випускників кафедри

 • Вищі навчальні заклади м. Львова
 • Науково-дослідні установи України, зокрема Фізико-механічний інститут НАНУ, Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інститут геофізики НАН України, Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха, Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України, Центр математичного моделювання ІППММ України ім. Я.С.Підстригача НАН України
 • Науково-виробниче об’єднання «Карат»