Абба Глауберман

Енциклопедія Львівського університету
 
istperson_glaubermanГЛАУБЕРМАН Абба Юхимович (11.XI.1917, м. Варшава, Польща-1974, м. Одеса) – фізик-теоретик, канд. фіз.-мат. наук (Теорія поверхневого натягу металів, 1948), д-р фіз.-мат. наук (Некоторые вопросы кинетической теории систем взаимо-действующих частиц, 1956). Закінчив фіз. ф-т Одес. ун-ту (1939), аспірантуру (1941), аспірантуру Ленінград. політехн. ін-ту (1948). У 1944-46 ст. викл. фізики Гідрометеорол. ін-ту Гол. управління гідрометео-служби Червоної Армії (м. Одеса); 1948 ст. викл. каф. експерим. фізики, 1949 доц. каф. теор. фізики, 1953-57 декан фіз. ф-ту, 1954-56 в. о. зав., 1957 в. о. проф., 1958 проф. каф. теор. фізики, 1958-64 зав. каф. фізики тв. тіла, 1964-66 зав. каф. теорії тв. тіла Львів. ун-ту; 1966-74 директор НДІ фізики Одес. ун-ту. Наук. інтереси: проблеми квант. теорії тв. тіл і статист. теорії конденсованих систем; побудова квант. електрон. теорії поверхневого натягу металів та бінарних метал. сплавів; удосконалення теорії поверхневої енергії іонних кристалів; питання теорії контакту метал-напівпровідник або метал-діелектрик у зовн. електричн. полі, з’ясування одного з механізмів т.зв. ефекту Пуля, побудова нової форми заг. методу вузлових елементарних збуджень у неметал. кристалах; теорія напівпровідників у зовн. полях; теорія напівпровідників у рідкому стані. Бл. 150 наук. праць, зокр., Лекції з теоретичної механіки (Львів, 1957; зі співавт.); Фізика діелектриків. Ч. 1 (Львів, 1959); Лекції з теоретичної фізики. Теоретична механіка (Львів, 1960; зі співавт.); Квантова механіка (Львів, 1962).