Лабораторія росту кристалів

 

Енциклопедія Львівського університету
 
ПРОБЛЕМНА ЛАБОРАТОРІЯ РОСТУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРИСТАЛІВ. Створена 1958 на каф. фізики твердого тіла. Наук. керівник проф. А. Глауберман. У 1961 реформовано у дві: НДЛ напівпровідників (зав. лаб. Р. Луців); НДЛ кристалофосфорів (зав. лаб. В. Вайданич). У 1963 об’єднано і перейменовано в НДЛ росту та дослідження фізичних властивостей кристалів, 1966 реформовано в проблемну (зав. лаб. Б. Белікович). Наук. керівниками 1966–80 були проф. М. Пашковський, В. Савицький, М. Цаль, зав. Р. Дідик. Лаб. складалась з окремих наук.-досл. груп, якими керували проф. М. Цаль, В. Савицький, М. Пашковський, О. Лискович, доц. О. Миколайчук, Р. Луців, А. Носенко.
Співроб. працюють над удосконаленням та розробкою методів вирощування нових монокристалів та комплексним вивченням їхніх фіз. властивостей для створення методик одержання кристалів з оптимальними характеристиками. Такі кристали використовують для детекторів рентген. випромінювання малих енергій, ІЧ випромінювання та елементів квант. електроніки, на основі окисних сполук і халькогенідів ртуті. Створено технологію виготовлення тонких діелектричних шарів, які використовують у спец. осцилограф. трубках як елементи пам’яті; одержано та досліджено напівпровідникові та діелектричні матеріали з підвищеною радіаційною і променевою стійкістю для створення ефективних детекторів іонізуючих випромінювань, запам’ятовувальних пристроїв і елементів лазерної техніки (наук. керівник М. Цаль), досліджено процеси утворення і взаємодії дефектів у кристалах вузькозонних напівпровідників (наук. керівник М. Пашковський), властивості чутливих елементів приймачів ІЧ випромінювання на основі халькогенідів ртуті (наук. керівник Р. Луців), фіз. характеристики епітаксійних шарів напівпровідникових сполук, перспективних в електронній техніці (наук. керівник В. Савицький), сцинтиляційні та люмінесцентні властивості іонних кристалів (наук. керівник О. Лискович). У 80-х гол. наук. напрям лаб. – вирощування і дослідж. фіз. властивостей монокристалів і тонких шарів матеріалів для індикації, перетворення та запису електромагнітного та іонізуючого випромінювань. Результати розробок захищені авт. свідоцтвами.
У 1961–80 у лаб. працювали і захистили канд. дис.: М. Цаль, Б. Біленький, І. Савицький, В. Чепелєв, Н. Глосковська, В. Вайданич, Я. Захарко, О. Лискович, Р. Луців, З. Чорній, Р. Дідик, Л. Волженська, А. Носенко, Г. Пенцак, Л. Лимаренко, О. Ткачук, З. Гречух, І. Лопатинський, М. Берченко, А. Філатова, І. Антонів, В. Боднар, Г. Байцар, І. Болеста, В. Гончарук, І. Петрович, І. Кравчук, В. Антонюк, В. Гальчинський, С. Новосад, С. Харамбура, М. Батенчук, Б. Павлик, О. Поплавський та ін. У виконанні наук. тематики лаб. беруть участь каф. фізики напівпровідників, заг. фізики, рентгенометалофізики та неорган. хімії. У 1980 лабораторія виконувала 9 держбюджетних тем, наук. керівниками яких були М. Пашковський, М. Цаль, О. Лискович, В. Савицький, Б. Палюх, O. Миколайчук, Р. Луців, А. Носенко. Співроб. лаб. підтримували зв’язки з наук. установами, зокр., Ін-том металофізики, Ін-том фізики, Ін-том проблем металознавства АН УРСР, дослідним заводом ВНДІ монокристалів (м. Харків); Моск. ун-том, Фіз.-техн. ін-том ім. І. Йоффе, Ін-том фізики металів (м. Свердловськ), Ін-том кристалографії, Ін-том неорган. хімії, Фіз. ін-том, Ін-том напівпровідників АН СРСР; Ін-том фізики АН Латв. РСР та ін. З 1987 уведено до складу НДЧ Львів. ун-ту.