Василь Вишневський

Енциклопедія Львівського університету
istperson_vyshnevskyВИШНЕВСЬКИЙ Василь Никанорович (27.VII.1927, м. Кременець Терноп. обл.-06.IV.1993, м. Кременець) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Дослідження люмінесценції домішкових молекулярних кристалів нафталін-антрацен, 1957), доц. (1958). Закінчив з відзнакою фіз.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1951), аспірантуру (1956). У 1951-53 асист.; 1956-59, 1977-93 доц. каф. експерим. фізики, 1959-62 зав. каф. заг. фізики, 1962-71 зав. каф. експерим. фізики, 1974-77 декан фіз. ф-ту Львів. ун-ту. Наук. інтереси: спектроскопія кристалів антрацену, рубіну, йодистого натрію, активованого талієм. Експерим. визначив дифузійне зміщення екситонів у молекул. кристалах, розробив методику визначення абсолютного квант. виходу фотолюмінесценції кристалів за допомогою фотометр. кулі. Керівник 9 канд. дис. Авт. 165 наук. праць, зокр., К вопросу об определении длины диффузионного смещения экситонов в молекулярных кристаллах (Укр. физ. журн. 1956. Т. 1. № 2; с соавт.); Температурна та концентраційна залежність квантового виходу фотолюмінесценції кристалофосфорів NaJ:Tl (Укр. фіз. журн. 1964. Т. 9. № 1; зі співавт.); Влияние одноосных механических деформаций на оптические свойства щелочно-галоидных кристаллов (Физика тв. тела. 1973. Т. 15. № 2; с соавт.).