Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Прикладна фізика 6.040204

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова механіка і елементи квантової інформації 24 1,5:0 Іспит
Основи охорони праці 12 12 0,8:0,8 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 24 1,5:0 Залік
Філософія 12 24 0,8:1,5 Іспит
Фізвиховання 12 0:0,8 Залік
Економіка 6 6 0,4:0,4 Залік
Спектральна експертиза матеріалів та сигналів 24 24 1,5:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
Дифракційні методи дослідження матеріалів 32 32 2:2 Іспит
Екологія 16 1:0 Залік
Квантова електроніка 32 32 2:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика діелектричних кристалів 32 32 2:2 Іспит
Фізика низьких температур 16 16 1:1 Залік
Акустичні методи експертизи 32 32 2:2 Залік