Навчальний план

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали. (Компоненти)

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи радіоелектроніки 32 32 2:2 Іспит
Спектральна експертиза матеріалів та сигналів 32 32 2:2 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 48 32 3:2 Немає

8-й семестр