Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Фізика 6.040203

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова механіка 24 1,5:0 Іспит
Основи охорони праці 12 12 0,8:0,8 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 36 24 2,3:1,5 Залік
Фізичне матеріалознавство 12 12 0,8:0,8 Іспит
Філософія 12 24 0,8:1,5 Іспит
Історія української культури 0:0 Залік
Англійська мова для повсякденного спілкування 6 6 0,4:0,4 Залік
Суперсиметрія у квантовій механіці 12 12 0,8:0,8 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологія 16 1:0 Залік
Загальна теорія відносності 16 1:0 Залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика кластерів і наноструктурних матеріалів 32 32 2:2 Іспит
Фізика низьких температур 32 16 2:1 Залік
Фізика твердого тіла 32 16 2:1 Іспит
Фізичні методи досліджень 32 0:2 Залік
Теорія квантових рідин 32 2:0 Залік
Квантова статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика металів 32 48 2:3 Іспит