Навчальний план

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Освітня програма:  Фізика та астрономія. Компоненти.

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Physics of Bose-systems [Фізика бозе-систем] 16 16 1:1 Іспит
Вибрані питання теорії гравітації 16 16 1:1 Залік
Електронна будова і оптика нелінійних кристалів 16 16 1:1 Іспит
Комп’ютеризація фізичного експерименту 16 16 1:1 Залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Супутникова астрономія та космічна геодезія 16 16 1:1 Іспит
Сучасні методи дослідження структури матеріалів 16 16 1:1 Залік
Фізика низькотемпературних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Фізика поверхні 16 16 1:1 Залік
Фундаментальні проблеми квантової механіки 32 32 2:2 Іспит
Англійська мова за фаховим спрямуванням 16 0:1 Іспит
Актуальні проблеми фізики конденсованого стану 32 16 2:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Квантова теорія поля 16 16 1:1 Іспит
Люмінесценція в конденсованих системах 16 32 1:2 Іспит
Нові задачі теоретичної фізики 16 1:0 Залік
Перенесення випромінювання у фотосферах зір і небулярних середовищах 16 16 1:1 Іспит
Проблеми фізики напівпровідників 16 16 1:1 Іспит
Симетрія у фізиці молекул і кристалів 16 32 1:2 Залік
Англійська мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Іспит
Структура і еволюція Всесвіту 32 16 2:1 Залік
Оптична спектроскопія 32 16 2:1 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Нелінійна оптика і лазерна фізика 16 16 1:1 Іспит