Навчальний план – Фізика та астрономія (Термін навчання 1,4 р.)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

(термін навчання – 1,4 р.)

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фізики у ВНЗ 32 16 2:1 Залік