Всеукраїнська Олімпіада з фізики для вступників на фізичний факультет (2021)

У 2021 році Львівський національний університет імені Івана Франка проводить Всеукраїнську олімпіаду для сприяння у вступі зацікавлених абітурієнтів на фізичний факультет Університету. Переможці олімпіади отримають додаткові бали (до 20 балів) до сертифікатів ЗНО при вступі до Львівського національного університету імені Івана Франка на такі спеціальності (освітні програми):

 • 104 «Фізика та астрономія» (Фізика та астрофізика / Комп’ютерна фізика / Квантові комп’ютери та квантове програмування)
 • 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Комп’ютерні технології в прикладній фізиці. Нанофізика та наноматеріали)

Для участі в другому турі олімпіади неообхідно: заповнити анкету учасника і розв’язати задачі дистанційного туру. Фотографії розв’язків (написаних від руки) завдань першого (дистанційного) туру та заповнену анкету учасника Олімпіади необхідно вислати на електронну пошту fiz.lnu.olimp@gmail.com, або ж листом на адресу: Бовгира О.В., фізичний факультет, вул. Кирила і Мефодія, 8а, м. Львів, 79005, Україна до 04 травня 2021 року.

Результати дистанційного І туру (заочного) Всеукраїнської олімпіади Львівського національного університету імені Івана Франка з фізики

Другий тур буде проходити в Університеті 15 травня 2021 року. До участі у другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів у першому турі.

 

Задачі першого туру олімпіади з фізики

для абітурієнтів Львівського національного університету імені Івана Франка

 1. Точка рухається вздовж осі х за законом х= 2 – 10t + 3t2 ( х – у метрах, t – в секундах). Яке її прискорення?
 2. По похилій площині з кутом нахилу α рухається вниз брусок масою m. Коефіцієнт тертя бруска об похилу площину дорівнює μ. Визначити модуль прискорення бруска.
 3. Тіло кинули зі швидкістю 10 м/с під кутом 45° до горизонту. Визначте його швидкість на висоті 1,8 м. (g= 10 м/с2).
 4. Обчисліть коефіцієнт корисної дії (в %) підйомного крана, який піднімає вантаж масою 2,4 т зі сталою швидкістю 6 м/хв. Потужність двигуна 3 кВт. (g= 10 м/с2).
 5. М’яч, кинутий вертикально вгору, впав у вихідну точку через 3 с. З якою початковою швидкістю кинуто м’яч? (g= 10 м/с2).
 6. Сила в 1 Н розтягує пружину на 1 см. Яка сила потрібна для того, щоб розтягнути на 1 см дві такі пружини, з’єднані послідовно?
 7. Газ, що займав при температурі Т1= 400 К і тиску Р1 = 0,1 МПа об’єм V1 = 2 л, ізотермічно стискають до об’єму V2 і тиску Р2, потім ізобарно охолоджують до температури Т3 = 200 К, після чого ізотермічно збільшують об’єм до V4 = 1 л. Визначити кінцевий тиск Р4 (у кПа).
 8. Батарея складається з восьми гальванічних елементів, з’єднаних послідовно. Е.р.с. кожного елемента 1,5 В, внутрішній опір 0,5 Ом. Зовнішнє коло містить з’єднані паралельно два провідники з опорами R1= 40 Ом і R2 = 10 Ом. Визначити напругу на затискачах батареї.
 9. Обчисліть е.р.с. індукції (у мВ) у провіднику довжиною 0,25 м, що переміщується в однорідному магнітному полі з індукцією 0,008 Тл зі швидкістю 5 м/с під кутом 30° до вектора магнітної індукції.
 10. На дифракційну ґратку, що має 250 штрихів на міліметр нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нм. Визначити, під яким кутом (у градусах) спостерігається дифракційний максимум четвертого порядку.