Астрофізика компактних об’єктів (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Ваврух М. В.ФзФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзФм-11професор Ваврух М. В.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Астрофізика компактних обʼєктів» є дисципліною, в результаті вивчення якої студенти засвоюють інформацію про історію відкриття і дослідження компактних обʼєктів в Галактиці, фізичні характеристики та спектральну класифікацію білих карликів, характеристики нейтронних зір та чорних дір, фізичні процеси, що відбуваються всередині компактних обʼєктів, а також вивчають методи опису внутрішньої будови компактних обʼєктів, побудову моделей, що використовуються для розрахунку їхніх характеристик, методи інтерпретації спостережуваних даних.

Мета дисципліни — дати студентам поглиблені знання про теоретичні методи опису структури вироджених карликів, нейтронних зір і чорних дір, розрахунку їхніх характеристик та явищ, що відбуваються в компактних об’єктах, або в системах з їх участю.

Завдання дисципліни полягає у підготовці студентів до участі у науковій роботі кафедри астрофізики, де проводяться дослідження компактних об’єктів, а також підготовці їх до виконання магістерських робіт за цією тематикою.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Ваврух М. В., Смеречинський С. В., Тишко Н. Л. Нові моделі в теорії структури вироджених карликів. Львів: Вид-во “Растр-7”, 2018.
 2. Shapiro S. L. Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars. Cornell University, Ithaca, New York, 1983.
 3. Chandrasekhar S. An Introduction to the Study of Stellar Structure. Dover Publications, 2010.
 4. James R. A. “The structure and stability of rotating gas masses.” Astrophys. J. 1964. Vol. 140. P. 552–582.
 5. Vavrukh M., Smerechynskyi S., Tyshko N. “The inverse problem of the theory degenerate dwarfs.” Astron. Rep. 2011, Vol. 55, No 6. P. 505–524.
 6. Vavrukh M., Smerechynskyi S., Dzikovskyi D. “Consideration of the competing factors in the calculations of the characteristics of non-magnetic degenerate dwarfs.” Ukr. J. Phys. 2018. Vol. 63, No 9 . P. 777–789.
 7. Vavrukh M., Dzikovskyi D., Smerechynsyi S. “Inverse problem of white dwarfs theory with rapid axial rotation.” Contrib. Astron. Observ. Scalnate Pleso. 2022. Vol. 52, No 2. P. 25–43.

Допоміжна література:

 1. Camenzind M. Compact Objects in Astrophysics. Berling; Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
 2. Tremblay P.-E., Bergeron P., Gianninas A. “An improved spectroscopic analysis of DA white dwarfs from the Sloan Digital Sky Survey Data Release 4.” Astrophys. J. 2011. Vol. 730. Article 128.

Інформаційні ресурси:

 1. Астрономічний енциклопедичний словник. ГАО НАН України. ЛНУ імені Івана Франка, 2003. https://astro.lnu.edu.ua/astro/
 2. Bergeron P. A. Saffer R. A., Liebert J. “A spectroscopic determination of the mass distribution of DA white dwafs.” Astrophys. J. 1992. Vol. 394. P. 228–247. https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1992ApJ…394..228B

Силабус:

Завантажити силабус